Groen licht voor fusiepartners Jan van Brabant en De Peel

Groen licht voor fusiepartners Jan van Brabant en De Peel
Gepubliceerd op: 29 juli 2021 10:05

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Gewenste fusie versterkt het onderwijs in de Brainportregio en omstreken

REGIO Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel (Commanderij College en Willibrord Gymnasium) hebben na een onderzoekperiode groen licht gegeven voor het vervolgproces dat gaat leiden tot een fusie per 1 januari 2022. De stichtingen staan in de toekomst open voor eventuele nieuwe onderwijspartners uit de Brainportregio en omstreken, om in gesprek te gaan om de krachten te bundelen.

De bestuurders en Raden van Toezicht van SOO Jan van Brabant en Onderwijsstichting De Peel geloven sterk in de toegevoegde waarde van deze fusie. De regio’s Helmond en De Peel zijn sociaal economisch en cultureel met elkaar én met de Brainportregio en omstreken sterk verbonden.

Bij het samen optrekken in het fusietraject is gebleken dat de (organisatie)cultuur en de opvattingen daarover van beide stichtingen goed op elkaar aansluiten. Het onderwijs draagt in hun visie voor een groot deel bij aan het succes van de regio door samenwerking tussen onderwijs onderling, de gemeenten en het bedrijfsleven.

Groen licht voor fusiepartners Jan van Brabant en De PeelF | Jan van Brabant


Door de krachten samen te bundelen versterken de stichtingen hun innovatief vermogen én hun aantrekkelijkheid als werkgever, een belangrijk gegeven in deze tijd van toenemend lerarentekort. De overheid en de maatschappij vragen steeds meer om verantwoording en kwaliteitsborging van het onderwijs. Er zijn in toenemende mate gespecialiseerde medewerkers nodig om te ondersteunen bij het verantwoord vormgeven aan de eisen en vraagstukken waar schoolbesturen voor staan.


Door samen te gaan werken kunnen beide schoolbesturen hieraan op een financieel gezonde wijze voldoen. De colleges van B en W van de gemeenten Deurne, Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek worden gevraagd om advies uit te brengen over de voorgenomen fusie. Tevens wordt aan de betrokken gemeenschappelijke medezeggenschapsraden gevraagd om in te stemmen met de fusie. Na de zomervakantie worden de voorbereidingen op de fusie voortgezet.


Dit nieuwsbericht is 247 keer bekeken

X
X