Gregoriaanse Kring Helmond van start

Gepubliceerd op: 16 maart 2023 16:51

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

HELMOND In het kader van haar 100-jarig bestaan timmert het Sint Jozefkoor al vanaf oktober 2022 behoorlijk aan de weg. Het koor heeft een aantal drukbezochte bijeenkomsten gerealiseerd, die volledig afwijken van haar gangbare activiteit (dit is het wekelijks zingen in de Sint Jozefkerk in een liturgische setting). Het thema passend bij 100 jaar Sint Jozefkoor luidt dan ook: Gregoriaans Anders.

Gregoriaans Anders

Kernwoorden daarbij zijn: publicerend, uitvoerend, socialiserend, innoverend, inspirerend en educatief. Bij publicerendpast de al eerder uitgegeven facsimile van het Vesperale van Margriet van Cortenbach en natuurlijk het jubileumboek: Om het Vuur Brandend te Houden. Uitvoerend liet het koor al op vier momenten in het feestjaar van zich horen en er volgt nog meer (zie website www.sintjozefkoorhelmond.nl). Onder socialiserend vallen al die betrekkingen die met individuele personen, verenigingen, instanties, organisaties, musici, koren en bezoekers onderhouden werden en worden om het jubileumjaar tot zo’n succes te maken. Het Sint jozefkoor wil graag inspirerendzijn. Als een koor 100 jaar bestaat, mag het terugblikken, maar dient toch vooral vooruit te kijken. Alle jubileumactiviteiten willen uitdragen dat gregoriaans bij de tijd is. Het Sint Jozefkoor is doende het 100-jarig bestaan te vieren, niet in zichzelf gekeerd, maar zich geestdriftig richtend op samenwerking met anderen, met een ruime en open blik voor ontdekking en ontwikkeling en daardoor mede bewerkstelligen dat het gregoriaans toekomst heeft.

Als innoverend mogen de speciale Helmondse gezangen uit het Vesperale van Margriet van Cortenbach worden genoemd, die door het koor aan de vergetelheid ontrukt zijn. Ook valt de gedurfde combinatie gregoriaans en saxofoon onder innoverend en kunnen we een concert waarbij de organist al improviserend in dialoog gaat met het gezongen levensverhaal van Christus zo bestempelen. Het Sint Jozefkoor wil zich graag aan bovenstaande wagen, omdat ontwikkelingen niet stil mogen staan en grenzen verlegd mogen worden.

Groeiende belangstelling voor het gregoriaans

Je mag je educatief noemen als je de gelegenheid biedt tot vorming, als je je openstelt voor belangstellenden om kennis en vaardigheid te komen vergaren. Het Sint Jozefkoor wil een Gregoriaanse Kring in Helmond oprichten en daarmee een zingende plek zijn tot kennismaken met of verdieping van het gregoriaans. In Nederland zijn op dit moment één keer in de maand Gregoriaanse Kringen in Den Bosch, Culemborg, Groningen, Rotterdam, Nijmegen, Bloemendaal en Eindhoven actief. Daarmee wordt ingespeeld op de groeiende belangstelling voor het ongedwongen zelf zingen van het gregoriaans. Zeker Helmond met haar 100-jarige gregoriaanse traditie van het Sint Jozefkoor mag niet achterblijven bij dit snel groeiende initiatief en nodigt daarom iedereen uit die meer wil weten over deze bijzondere muziekstijl.

Kennismaking met de Gregoriaanse Kring

Op zondag 23 april om 15.00 uur ontvangt Jos Leenen, dirigent van het Sint Jozefkoor, graag belangstellenden in de St. Jozefkerk in Helmond om kennis te maken met de Gregoriaanse Kring Helmond en samen zingend aan de slag te gaan. Deze eerste bijeenkomst is vrij toegankelijk. Naar ervaring en achtergrond wordt niet gevraagd. De geroutineerde zanger is net zo welkom als wie zich een onbeschreven blad waant. Het enige wat tot aanbeveling strekt, is open staan voor het gebodene. De kring van zo’n 15 tot 20 mannen en vrouwen die zich letterlijk zal vormen rondom de doopvont achter in de St. Jozefkerk geeft om 15.00 uur haar eerste klanken prijs. De geweldige akoestiek juist op die plek zal ertoe bijdragen dat ieder zich kan laven aan de inspiratiebron die het gregoriaans in zich draagt. Men is welkom vanaf 14.45 uur en om 16.30 uur sluit deze eerste kennismaking. Voor wie het naar meer smaakt, kan aangeven wel te voelen voor volgende maandelijkse kringen. De kerk is tijdens de kringactiviteit eventueel vrij toegankelijk voor toehoorders, mits in- en uitloop geruisloos verloopt.

Werkwijze

De dirigent is gewend om te werken juist niet vanuit theoretische kennis, maar vanuit het praktisch samen zingen. In plaats van met ingewikkelde termen wordt er gestrooid met klank. “Zingen is beleving”, volgens Jos Leenen. “Als je ontvankelijk bent, heb je grote kans dat je een onvermoede diepgang zult ervaren. Tekst en melodie geven gestalte aan de interpretatie en sturen de voordracht. Dat sturen en bijsturen is dan aan mij en ik ben tevreden als eruit gehaald wordt wat erin zit. Niet meer, maar zeker niet minder. Dat geeft voldoening. De wisselwerking tussen Latijnse tekst en melodie heeft het in zich om verstilling op te roepen. Klinkt dit alles misschien nog wat hoogdravend, dan is het louter plezier in samen zingen al ruimschoots voldoende om mee te komen doen.”

Wie zich aanmeldt via de website (www.sintjozefkoorhelmond.nl) weet of er plek is op 23 april. Voor deze gelegenheid krijgt iedereen de gezangen ter plekke (een keuze uit de Paastijd). Wie aan het vervolgtraject deelneemt, krijgt de gezangen vooraf toegezonden.

“Je mag, als je gregoriaans zingt, nooit voorbijgaan aan de tekst. Maar als je op de juiste manier zingt, dan ga je soms voorbij de tekst”, aldus Jos Leenen, initiatiefnemer van de Gregoriaanse Kring Helmond.


Dit nieuwsbericht is 81 keer bekeken