Gooi Helmond niet op slot

Gepubliceerd op: 26 mei 2023 13:18
Gewijzigd op: 26 mei 2023 16:06

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Voor- en nadelen plannen college voor centrum en wijken van Helmond

HELMOND: De afgelopen weken heeft wethouder Bonte namens het college van burgemeester en wethouders op diverse plaatsen in de stad de mobiliteitsvisie 2040 gepresenteerd. In dit artikel proberen we naast de dingen die ons centrum mooier gaan maken ook uit te leggen wat de negatieve gevolgen zijn van deze plannen.

Parkeren in het centrum van Helmond

Door parkeertarieven voor bezoekers en abonnementen voor bewonersparkeren in het centrum te verhogen, wordt het onaantrekkelijk gemaakt om met de auto naar het centrum te komen of als bewoner van het centrum een auto te bezitten. Voor straatparkeren is er in het centrum geen ruimte meer. De nu nog bestaande parkeerplaatsen in en nabij het centrum worden opgeheven en er komen geen nieuwe parkeerplaatsen meer bij. Parkeren kan straks alleen nog in de parkeergarages aan de rand van de stad. De weekmarkt en de kermissen gaan verdwijnen uit het centrum. In de plannen gaan er 600 huidige parkeerplaatsen volledig verdwijnen en komen er minimaal 200 nieuwe woningen bij.

Hiervoor in de plaats zal er volgens de plannen veel meer groen in het centrum komen.

Er zal meer parkeerdruk in de aanloopwijken naar het centrum toe komen. Betaald parkeren in de wijken ligt op de loer. Dit college vindt dat de rol van de auto voor de inwoners van Helmond vele malen kleiner moet worden.

Actieve mobiliteit

De Helmonder moet volgens dit college actiever worden, moet meer gaan fietsen en meer gaan lopen, want dat vindt men belangrijk. Gelijktijdig moeten duurzame vervoersmethoden, zoals het openbaar vervoer en deelmobiliteit zoals auto’s, scooters en fietsen die met elkaar gedeeld worden, ruimer beschikbaar komen. Echter… voor de aanleg van nieuwe noodzakelijke verbindingswegen, veilige fietsvoorzieningen en fietspaden en voor het op orde brengen en het op orde houden van het openbaar vervoer in Helmond zijn helaas nog geen financiële middelen beschikbaar. Het zijn allemaal prachtige plannen die wellicht zouden kunnen passen in (wereld)steden met een enorme woningdichtheid en een uitgebreid netwerk van metroverbindingen, maar Helmond is ook in 2040, met alle respect, nog niet meer dan een middelgrote provinciestad. Dus geen grootstedelijke ‘oplossingen’ bedenken.

Forse weerstand tegen de plannen

Nagenoeg iedereen zal blij zijn met een mooi en aantrekkelijk centrum, een centrum waar het goed winkelen en goed vertoeven is. Een centrum wat goed bereikbaar is en waar via een bewegwijzering (naar voldoende ondergrondse parkeergarages) duidelijk wordt waar er geparkeerd kan worden. Een centrum met voldoende mooi groen, met een gevarieerd aanbod van horeca en winkels en waar voldoende plek is voor evenementen, cultuur, wonen en zorgaanbod. Een centrum wat op tal van manieren bijdraagt aan werkgelegenheid en hiermee op lokaal en regionaal niveau van groot economisch belang is. Indien het centrum van Helmond voor de toekomst, zonder dat alle randvoorwaarden zijn ingevuld, niet of nauwelijks bereikbaar gemaakt wordt voor bezoekers die met de auto naar het centrum willen komen, zal dit verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de ondernemers en de stad Helmond, voor de regionale functie die Helmond zo graag wil vervullen en vooral ook voor de bewoners en (toekomstige) ondernemers van het centrum. Kortom, er is forse weerstand tegen de plannen omdat de volgorde van handelen van dit college volstrekt verkeerd is.

Betrokkenheid centrumondernemers

De (centrum)ondernemers maken zich grote zorgen en zetten veel vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen. In eerdere participatiegesprekken met de ondernemers is door hen veel input geleverd waar zoal rekening mee te houden. Met deze opgehaalde input is in het geheel niets terug te zien in de plannen zoals die nu voorliggen. Ondernemers hebben dan ook het gevoel dat ze slechts mee mogen denken voor de vorm, maar dat met hun inbreng helemaal niets gedaan wordt. Ondernemers hebben elkaar en de lokale politiek opgezocht en roepen vooral ook de inwoners en gebruikers van het centrum op om wijzigingen op onderdelen van deze plannen gerealiseerd te krijgen.

De doorstroming van het autoverkeer door Helmond

Het voert te ver om de gehele mobiliteitsvisie 2040 in dit artikel aan de orde te stellen.

Maar los van alle goede dingen die erin staan voor onze stad wil dit college ook dat het aantal rijstroken op de Traverse wordt gehalveerd en dat er in de gehele stad, centrum en wijken, niet harder gereden mag worden dan 30 kilometer per uur. De doorstroming van het autoverkeer door Helmond moet volgens dit college hoe dan ook vertraagd worden. Of dit gaat lukken door de Traverse tweebaans te maken met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur of misschien toch door de aanleg van de reeds veelbesproken ‘ruit’, een rondweg om Helmond met onder andere een verbrede N279 (waar de partij van wethouder Bonte op tegen was). Wie het weet mag het zeggen!

OPROEP: Nu is het nog een visie en kunnen de plannen nog gewijzigd worden

-Op 30 mei aanstaande is er een opiniecommissie-vergadering in de raadszaal van Boscotondo, aanvang 19.30 uur. Iedereen die iets van deze plannen vindt en/of wil dat er aanpassingen nodig zijn, mag inspreken. Maak hier gebruik van en meld u aan: www.helmond.nl/spreekrecht

-Op 27 juni aanstaande is er een adviescommissie-vergadering in de raadszaal van Boscotondo, aanvang 19.30 uur. Iedereen die iets van deze plannen vindt en/of wil dat er aanpassingen nodig zijn, mag ook dan inspreken. Maak hier gebruik van en meld u aan: www.helmond.nl/spreekrecht\

-Op 11 juli aanstaande zal de gemeenteraad een besluit nemen of en op welke manier de plannen uitgevoerd gaan worden. Iedereen die iets van deze plannen vindt en/of wil dat er aanpassingen nodig zijn, mag ook dan inspreken. Maak hier gebruik van en meld u aan: www.helmond.nl/spreekrecht

Wilt u graag meer weten over de gevolgen van al deze plannen, of heeft u een ruggensteuntje nodig om u te helpen om in te spreken op een van bovenstaande vergaderingen, zoek dan iemand op van onderstaande partijen, zij zullen u graag helpen.


Dit nieuwsbericht is 319 keer bekeken