Gilde St. Antonius Abt in het nieuw

Gilde St. Antonius Abt in het nieuw uniform
Gepubliceerd op: 23 september 2021 9:14

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Mierlo-Hout, Voorpagina

MIERLO-HOUT Na 31 jaar heeft het gilde haar traditionele uniformen ingeruild voor nieuwe uniformen die natuurlijk nog steeds de gildetradities uitdragen, maar dan wel in een nieuw moderner jasje. Tradities zijn onomstotelijk met het gilde verbonden en dat moet en zal ook altijd zo blijven. Om het gilde in stand te houden, moeten we met de tijd mee en heeft het gilde gekozen voor uniformen die niet aan leeftijd gebonden zijn.

Een gepast financieel beleid, succesvolle kringgildedagen in 2018, ondernemers die het gilde een warm hart toedragen en Wijkmanagement Helmond hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat het gilde op zondag 12 september in de kerk en op het dorpsplein zo trots als een pauw haar nieuwe uniformen aan de gemeenschap kon tonen.

Het gilde leeft in Mierlo-Hout en dat al 570 jaar. Het is bijna niet voor te stellen dat een aantal boeren in die tijd een gilde oprichtten met als taak hun landerijen te beschermen. Zo evolueerde het gilde van plaatselijke beschermers naar hedendaags cultureel erfgoed.

Wij beseffen ons ook dat de maatschappij en onze eigen Houtse gemeenschap sterk aan het veranderen is. Onze kinderen hebben heel andere behoeftes en staan anders in het leven door de komst van internet en welvaart. Waar we vroeger als dorp op onszelf waren aangewezen, ligt nu de wereld aan hun voeten. Dat vraagt een andere kijk op vrijwilligerswerk, het aantrekkelijk houden van onze Houtse verenigingen, met name die van ons gilde. De kracht van het gilde is echter dat we nooit vergeten waar we vandaan komen, namelijk de gildebroeders/grondleggers van ons Mierlo-Hout en door hun gestichte waarden van broederschap, veiligheid en tradities.

Het gilde moet altijd blijven bestaan
De Brabantse gilden staan op de lijst ‘Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland’. Dat is een betekenisvolle erkenning van hun waarde. Alle reden om dit culturele erfgoed functioneel toekomstbestendig te maken in de komende jaren. Op lokaal niveau is in toenemende mate de behoefte zichtbaar aan meer gemeenschapszin, solidariteit, saamhorigheid, vriendschap, het verbinden van generaties en gezien en gehoord worden. Voor ons gilde een unieke kans om de eeuwenoude doelstellingen van ‘broederschap en dienstbaarheid’ op geheel eigentijdse wijze - in samenwerking met de lokale gemeenschap – nieuw leven in te blazen.

Het immateriële erfgoed van het gilde verdient aandacht en continuïteit. Op zoek naar een moderne vormgeving van gilde-activiteiten in combinatie met het behoud van een folkloristisch tintje is het een ‘must’ om te overleven als gilde. Het goede moment voor herstel van ‘broederschap en dienstbaarheid’ in de samenleving is aangebroken. Samen iets ondernemen zorgt automatisch voor sociale cohesie. Daar waar mensen samenwerken, ontstaan onderlinge verbanden en relaties. Niet alles hoeft een traditie of gebruik te zijn. Dus bij een eenmalige activiteit de gildebroeders en -zusters, eventueel aangevuld met mensen uit de gemeenschap, ruimte geven om een dergelijke activiteit samen gezellig af te sluiten.

De jeugd binnen het gilde is zeer welkom. In het verleden was het vanzelfsprekend dat ouders hun kinderen introduceerden in het gilde. Deze traditie is nagenoeg verdwenen, dus zullen er andere wegen gevonden moeten worden. De principes van broederschap en dienstverlening aan anderen zijn anno 2021 voor de jongeren aantrekkelijke uitdagingen als deze in een eigentijdse vorm worden gestoken. We moeten respecteren dat de jeugd naast het gilde meerdere keuzen kan maken. Met een positieve instelling zijn veel en velerlei mogelijkheden in de toekomst mogelijk. De praktijk leert dat de uniformen van het gilde voor de jeugd vaak een belangrijke hindernis zijn om lid te worden. Vandaar ook dat ons gilde heeft gekozen voor uniformen met een moderne uitstraling. Samen met de jeugd van het gilde en de gemeenschap leuke dingen doen en zorgen voor gezelligheid.

Wat verwacht de huidige maatschappij van het Gilde?
Het culturele erfgoed van het gilde kan vanuit haar oorspronkelijke doelstellingen betekenisvol zijn voor de lokale gemeenschap. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Het imago van het gilde is overwegend cultuur en historisch bepaald met sterke familiebanden: een mannencultuur die vooral zichtbaar is tijdens bijzondere evenementen in de lokale gemeenschap. De betekenis van ‘Voor God, Koning en Vaderland ‘is vervaagd en behalve de gildeleden weten nog weinigen iets van de oorspronkelijke doelstelling en maatschappelijke betekenis van het gilde in de voorafgaande eeuwen.

Een cultuuromslag in het gilde biedt nieuwe perspectieven aan het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen en maakt het gilde opnieuw aantrekkelijk voor jong en oud, man en vrouw. Wat van het gilde in de huidige maatschappij kan en mag worden verwacht, is vooral afhankelijk van de inhoudelijke dialoog van het gilde met alle betrokkenen: burgers, kerk en andere organisaties in de lokale gemeenschap. Het gilde kan er vanuit haar doelstellingen ‘broederschap en dienstbaarheid’ niet (meer) zijn omwille van zichzelf. Een cultuuromslag tekent zich af indien het gilde zelf het initiatief neemt tot herprofilering en herpositionering van haar maatschappelijke betekenis en zichtbaarheid. Eigentijdse doelstellingen en activiteiten moeten het lidmaatschap van het gilde aantrekkelijk maken voor alle geledingen die een bijdrage willen leveren aan de solidariteit en gemeenschapszin in de lokale gemeenschap.

Het Gilde Sint Antonius Abt is er klaar voor, gekleed in het nieuw gaan wij deze uitdagingen aan want:

‘Het gilde leeft op ’t Hout’


Dit nieuwsbericht is 192 keer bekeken

X
X