GGD BZO en huisartsen slaan handen ineen voor boosterprik 60+ en kwetsbaren

GGD BZO en huisartsen slaan handen ineen voor boosterprik 60+ en kwetsbaren
Gepubliceerd op: 23 december 2021 11:32

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

REGIO GGD Brabant-Zuidoost, GHOR, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de huisartsenpraktijken in de regio Zuidoost-Brabant bundelen de krachten om alle 60+ inwoners van de regio en kwetsbaren zo snel mogelijk te boosteren. GGD Brabant-Zuidoost breidt de prikcapaciteit in het Beursgebouw verder uit met nog eens 10 lijnen.

Vanaf donderdag gaan behalve Defensie ook huisartsen meehelpen op vaccinatielocaties van de GGD om de priklijnen te bemannen. Daarnaast zullen diverse huisartsen in de eigen praktijk hun eigen patiënten vaccineren die in aanmerking komen voor de griepprik. Ook zijn er huisartsen die ondersteunen bij de vaccinatie van niet-mobiele inwoners. Op die manier zetten we met z’n allen in de regio de schouders eronder, zodat uiteindelijk alle inwoners zo snel mogelijk een booster ontvangen.

Gedeelde maatschappelijke opgave
GGD BZO en de huisartsen zien het als een gedeelde maatschappelijke taak om zo snel mogelijk de boosterprik aan te bieden aan de 60+ inwoners van Zuidoost-Brabant en de kwetsbaren. Onder kwetsbaren worden de inwoners verstaan die jaarlijks een griepprik krijgen.

Op website van de eigen huisarts staat meer informatie
Iedere huisartsenpraktijk in de regio Brabant- Zuidoost vermeldt op de eigen website welke werkwijze voor zijn/haar patiënten geldt. Dit kan dus per praktijk verschillen. Iedere huisarts draagt de komende twee weken op zijn eigen manier bij:

Door te boosteren in de praktijk (of een andere geschikte locatie)Door mee te helpen op de vaccinatielocaties van GGD Brabant-ZuidoostDoor mee te helpen als lid van een team dat niet-mobiele thuiswonenden vaccineertDoor diensten van elkaar over te nemen, zodat er capaciteit is om te boosten
De huisartsen roepen daarnaast met klem op om niet te bellen naar de praktijk, alle informatie is te vinden op de website van de huisartsenpraktijk. Op de website staat bijvoorbeeld ook vermeld waar inwoners terecht kunnen voor spoedeisende zaken.


Het helpt ook niet om ‘op goed geluk’ naar een huisartsenpraktijk te gaan voor een boosterprik, huisartsen vaccineren in hun eigen praktijk/locatie alleen hun eigen patiënten en alleen als ze tot de doelgroep behoren.

Inwoners kunnen altijd een afspraak maken bij de GGD
De ondersteuning van de huisartsen geeft een extra boost aan de versnelling. Doordat zij inwoners gaan vaccineren, vallen er weer afspraakmomenten ‘vrij’ op de vaccinatielocaties van GGD BZO. Hierdoor kunnen andere inwoners (ook buiten de griepprik om) ook weer sneller op locatie terecht. Inwoners moeten daarbij wel de oproep voor hun geboortejaar afwachten, dan is het mogelijk om online een afspraak te maken via www.planjeprik.nl.

Begrip en respect, blijf vriendelijk
Kortom, het is een win-win situatie, waarbij we begrip vragen van onze inwoners voor de verschillen in aanpak die er mogelijk ontstaan. Heb respect hiervoor en blijf vriendelijk aan de telefoon en op locaties. Alleen samen kunnen we versnellen!

Alle 18+ inwoners van de regio krijgen sowieso in januari 2022 de gelegenheid om zich te laten vaccineren bij de GGD. Het mooie aan deze samenwerking is dat alles bij elkaar opgeteld, iedereen op deze manier sneller aan de beurt komt. En daar gaan we voor!


Dit nieuwsbericht is 482 keer bekeken

X
X