Gemeenteraad stelt € 520.000,- beschikbaar voor oplossing dossier Houtse Akker

Gemeenteraad stelt € 520.000,- beschikbaar voor oplossing dossier Houtse Akker
Gepubliceerd op: 16 juli 2021 10:17
Gewijzigd op: 16 juli 2021 10:18

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Mierlo-Hout, Voorpagina

MIERLO-HOUT De gemeente zet zich sinds het najaar van 2020 in om een oplossing te bereiken in de problematiek rondom het project ‘Houtse Akker’. Tussen alle betrokken partijen is inmiddels overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de oplossing.

Dit zou zorgen voor perspectief richting de toekomst voor de kopers én dat zij naar verwachting binnen afzienbare tijd een groot deel van de geleden schade vergoed krijgen. Om dit te bereiken dient de gemeente € 520.000,- bij te dragen én is de raad voorgesteld een BIE (Bouwgrond in Exploitatie) in te stellen voor de herontwikkeling van de 26 woningen aan de Houtse Akker. Het voorstel hiertoe is op 13 juli 2021 behandeld tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad.

Wethouder De Vries gaf in zijn toelichting op het voorstel aan dat de gemeente weliswaar geen juridische verplichtingen had in dit dossier, maar dat hij moreel gezien wel een verplichting zag voor de gemeente. Het voorstel kon rekenen op unanieme steun in de gemeenteraad. Nu het voorstel is aangenomen wordt gestart met het uitwerken van de hoofdlijnenovereenkomst. Met BanBouw wordt een grondverkoopovereenkomst uitgewerkt. Inzet is om de overeenkomst op een zo kort mogelijke termijn te effectueren, zodat de kopers van de Houtse Akker dit schrijnende dossier achter zich kunnen laten, zo geven burgemeester en wethouders aan het in het voorstel.


Dit nieuwsbericht is 362 keer bekeken

X
X