Gecombineerde aanpak overgewicht volwassenen in Helmond

Gecombineerde aanpak overgewicht volwassenen in Helmond
Gepubliceerd op: 26 augustus 2021 10:20

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Mierlo-Hout, Voorpagina

MIERLO-HOUT In het najaar gaat in de wijk Mierlo-Hout een project van start met als doel om overgewicht onder volwassenen aan te pakken. Er wordt met 10 deelnemers gestart, die een 2-jarig op maat gemaakt programma gaan volgen en begeleid worden door een leefstijlcoach.

Gezonde voeding, voldoende beweging en aandacht voor mentale gezondheid staan in deze aanpak centraal. Het Elkerliek ziekenhuis, Zorgboog in Balans en JIBB+ maken samen met de huisartsen dit leefstijlproject mogelijk. Zij hebben daarvoor een subsidie ontvangen van ZonMW.

Bij deze zgn. Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI) wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen en burgerinitiatieven in de wijk. Onder regie van een leefstijlcoach in Vitaliek wordt een op maat gemaakt programma opgesteld dat deels individueel en deels groepsgewijs wordt aangeboden. Ook de partners van de deelnemers worden bij het project betrokken, omdat betrokkenheid van de sociale omgeving van belang is voor succes.

Om de subsidie te verkrijgen, moest een regionale samenwerking een GLI-aanpak ontwikkelen en aanbieden met als doel de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en sociale voorzieningen te versterken. De subsidie in Helmond-De Peel is aangevraagd door Elkerliek, JIBB+ en Zorgboog in Balans en wordt actief ondersteund door huisartsen uit de betreffende wijken, zorgverzekeraar CZ, patiëntenorganisatie Zorgbelang Brabant en gemeente Helmond. Veel van deze organisaties werken al actief samen in Netwerkaanpak Gezonde Jeugd, het lokaal preventieakkoord en corona-nazorg.

“We zijn heel blij met deze subsidie. Het is het een geweldige stimulans om actief samen te werken aan een gezond Helmond”, zegt Jeroen Lammers, cardioloog in het Elkerliek. “Het is ook een bevestiging dat organisaties elkaar in deze regio goed weten te vinden en een stimulans om die samenwerking in de toekomst verder uit te breiden.” Na deze pilot volgt een plan voor twee andere wijken.


Dit nieuwsbericht is 509 keer bekeken