Extra persoonlijke aandacht voor kwetsbare oudere patiënten door inzet vrijwilligers

Gepubliceerd op: 28 oktober 2022 14:47
Gewijzigd op: 28 oktober 2022 14:55

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND

Eind 2021 startte de afdeling Geriatrie van het Elkerliek ziekenhuis met het programma ‘Geriatrie In De Ziekenhuizen’ (GIDZ). Het doel is om extra persoonlijke aandacht te geven aan kwetsbare, oudere patiënten door inzet van geschoolde vrijwilligers. Onlangs werden patiënten, vrijwilligers en medewerkers van het Elkerliek geënquêteerd. Dit leverde zoveel positieve reacties op, dat in november een nieuwe groep vrijwilligers start op een tweede afdeling.

Het GIDZ-programma biedt door de hulp van geschoolde vrijwilligers extra ondersteuning aan patiënten van 70 jaar en ouder, die een verhoogd risico hebben om door een ziekenhuisopname achteruit te gaan in het normale dagelijks functioneren. De vrijwilligers zetten zich belangeloos in om het verblijf in het Elkerliek zo prettig mogelijk te maken.
Ze brengen dagelijks een bezoek aan patiënten op de afdeling algemene chirurgie om bijvoorbeeld een gesprek met hen te voeren, hen te helpen met bewegen of andere activiteiten met hen te ondernemen.

Positieve resultaten
Ton van Rens, coördinator van het vrijwilligersteam in het Elkerliek, licht toe: “Patiënten gaven in het onderzoek aan het erg te waarderen dat de vrijwilligers de tijd namen om een praatje te maken met hen. Naast de zorgmomenten blijft er voor verpleegkundigen vaak te weinig tijd over voor dat praatje, waar juist zoveel behoefte aan is en wat aansluit bij de gastvrijheid waar het Elkerliek voor staat. Met hun inzet ondersteunen de vrijwilligers de verpleegkundigen bij dit belangrijk deel van de zorg.” Door de dankbaarheid van patiënten en verpleegkundigen voelen de vrijwilligers zich gewaardeerd. “En dat is waar je het voor doet”, vertelt vrijwilliger Ingrid Hoed.

Iets kunnen betekenen voor anderen
Ingrid was een van de eerste vrijwilligers op de afdeling. “Omdat ik MS heb, kan ik helaas niet meer werken. Maar thuiszitten vond ik geen optie. Ik wilde graag iets kunnen betekenen voor anderen en ben op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk. In de afgelopen jaren heb ik van alles gedaan. Momenteel sta ik eens in de week in het winkeltje van het Gemeentemuseum en zet ik me in voor de Ruilwinkel Helmond. Ook ben ik al een paar jaar actief bij het Elkerliek. Eerst als gastvrouw op de IC in coronatijd. Toen het daar weer wat rustiger werd vroeg Ton of ik wilde starten bij het GIDZ-team.”

Zelf ook veel geleerd
Het programma startte met een tweedaagse training van de vrijwilligers en hierna kon Ingrid aan de slag. “Het was in het begin wel even wennen. Ik merkte dat ik het lastig vond om een gesprek op gang te brengen. Ik ben zelf heel open en snel in mijn manier van praten, maar dat werkte niet bij de oudere patiënten. Ik heb fijne ondersteuning gekregen van Margot Verhoeven-Kusters. Zij is activiteitenbegeleider van de GAAZ (Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) en initiatiefnemer van het programma. Op de terugkomdagen oefenden we gesprekken met rolspellen en daar heb ik geleerd om een gesprek rustiger aan te pakken. Het was heel mooi om te zien hoe patiënten zich hierdoor meer en meer openden voor een gesprek.” Ingrid draait nu bijna een jaar mee op de afdeling en vindt het heel waardevol om iets voor de oudere patiënten te kunnen betekenen. Ze besluit: “Ik hoop, dat als ik zelf op leeftijd ben en in een kwetsbare situatie terecht kom, er ook voor mij zoiets is.”


Meer vrijwilligers
Het Elkerliek gaat in november de inzet van GIDZ-team uitbreiden naar een tweede afdeling (en in de toekomst ook naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis). Hiervoor is het Elkerliek nog op zoek naar extra vrijwilligers.

Ook als vrijwilliger voor het Elkerliek aan de slag?
Niet alleen binnen het GIDZ-team, maar op nog meer plekken in het Elkerliek zijn vrijwilligers actief. Onder andere om patiënten en bezoekers bij binnenkomst een warm welkom te bieden en de weg te wijzen, het begeleiden van patiënten naar de afdelingen en het verzorgen van koffierondes op de poliklinieken. Door dit stukje persoonlijke aandacht zijn zij voor patiënten en bezoekers van onschatbare waarde.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in het Elkerliek? Kijk dan op www.werkenbijelkerliek.nl/vrijwilligers.


Dit nieuwsbericht is 331 keer bekeken