Evenementensubsidies 2019: fors meer subsidie toegekend

Gepubliceerd op: 31 januari 2019 17:49

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen


Helmond: Evenementen zijn belangrijk voor levendigheid in de stad. Het college heeft het evenementenbudget voor 2019 verdrievoudigd: van €150.000 naar €450.000 per jaar. Een groot deel daarvan, €335.000, gaat naar reguliere evenementen. De subsidies voor de reguliere evenementen in 2019 zijn nu verdeeld. Belangrijke criteria bij de toekenning van de subsidies zijn duurzaamheid, de aantrekkelijkheid voor jongeren en de mate waarin een evenement een (boven)regionale uitstraling heeft. Aan 22 evenementen wordt een subsidie toegekend. Het hoogste subsidiebedrag gaat naar Urban Matterz.

In totaal 29 organisatoren vroegen subsidie aan; dat zijn er twee minder dan in 2018. Het aangevraagde bedrag overschreed met €557.000 ruimschoots het beschikbare budget. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke adviescommissie aan de hand van een beoordelingskader. Het college heeft het advies van de commissie vrijwel geheel overgenomen. Aan 22 organisatoren is een evenementensubsidie toegekend. Het hoogste subsidiebedrag, €50.000, is voor Urban Matterz. Drie evenementen krijgen een bedrag van €30.000: het Kasteel van Sinterklaas, de Kasteeltuinconcerten en het Berkendonk festival. De overige organisatoren ontvangen bedragen variërend tussen €20.000 en €400.

Oorspronkelijk was €275.000 euro beschikbaar voor reguliere evenementen. Daardoor zouden meerdere evenementen die wel voldoen aan de minimale score van 50 punten buiten de boot vallen. Door te schuiven binnen het totale budget voor ‘festiviteiten’ komen deze evenementen alsnog voor subsidie in aanmerking. Alle evenementen met een voldoende score én een positief advies van de commissie ontvangen daardoor subsidie. Het totale subsidiebedrag komt uit op €335.000. Hiermee zijn de middelen voor dit jaar in beginsel uitgeput.

Uitzonderingen

Tech Stories komt niet voor subsidie in aanmerking omdat het niet voldoet aan de co-financieringsvoorwaarde.Kunst met een grote ‘P’ wordt vanwege de aard en doelstelling van de activiteit ondersteund op basis van de ‘Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009’.De aanvraag van Brandefood Brandevoort voldoet aan de voorwaarden van een wijkevenement en krijgt een maximale subsidie van €2.500,- vanuit het budget wijkevenementen.  De Boeremèrt Brouwhuis krijgt dit jaar net als de afgelopen jaren een subsidie van €3.500 vanwege de lange traditie van het evenement en het belang voor de wijk Brouwhuis.

Meer informatie over het aanvragen van een evenementensubsidie is te vinden op www.helmond.nl/subsidies.

Het overzicht van aangevraagde en toegekende subsidies ziet er als volgt uit:


Dit nieuwsbericht is 766 keer bekeken

X
X