Eeuwfeest Sint Jozefkoor

Gepubliceerd op: 23 september 2022 14:35
Gewijzigd op: 23 september 2022 14:37

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND

Al 100 jaar vrijwel onafgebroken zingt het kerkkoor van de St. Jozefparochie in Helmond tijdens de zondagse mis de gregoriaanse gezangen. In oktober start het jubileumjaar van het Sint Jozefkoor wat zal duren tot oktober 2023. Met diverse koren uit Nederland, parochianen, genodigden en iedereen die belangstelling heeft, wordt op zaterdag 15 oktober om 12.00 uur in de St. Jozefkerk de Missa cum Multitudine gevierd, een Mis met Velen. Om 14.30 uur ontvangt de burgemeester bij een feestelijke bijeenkomst in de Fonkel als eerste het speciale jubileumboek.

Boek
Het lijvige gebonden boek van 250 bladzijden met harde kaft en veel illustratiemateriaal heeft als titel gekregen: ‘Om het vuur brandend te houden’. Dirigent en schrijver van het boek Jos Leenen zegt erover: “Het is meer geworden dan een beschrijving van het wel en wee van 100 jaar Sint Jozefkoor. Het gaat onder andere over D’n Bult in de twintiger jaren waar een vrijwel nieuwe molen plaats maakte voor een kerk en waar woningbouwvereniging De Hoop een wijk uit de grond stampte die jarenlang een voorbeeldfunctie vervulde voor ons land. Ik heb gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de stormachtige ontwikkeling op het gebied van onderwijs in de St. Jozefparochie vanaf de jaren dertig heeft kunnen plaatsvinden, noem het maar zonder overdrijving: onderwijsvernieuwing. Kinderen uit Helmond maakten furore in heel het land en braken na de Tweede Wereldoorlog internationaal door. Dat is des te uitzonderlijker omdat het in weerwil was van de ontwikkelingen in ons land en op het wereldtoneel.”
Gezien vanuit het perspectief van het Sint Jozefkoor wordt in het boek steeds de lokale ontwikkeling geplaatst tegen de achtergrond van het wereldgebeuren. In 1929 vond de Beurskrach in Wall Street plaats met rampzalige gevolgen ook in Helmond. Werkeloosheid en Wereldoorlog trokken een wissel op de maatschappij, terwijl juist het koor met alles daar omheen opbloeide. Later kwam de tv de huiskamer binnen en bracht de wereld thuis. Nozems en provo’s schopten tegen heilige huisjes. In de jaren zestig deed de massale ontkerkelijking zijn invloed gelden op het Sint Jozefkoor. The Beat en The Beatles verdrongen vroomheid. Bij het beschrijven van het ontstaan, de ontwikkeling, de bijna teloorgang en het fier overeind blijven van het Sint Jozefkoor gedurende 100 jaar, wordt steeds gezocht naar verbinding met tijd en tijdgeest. “En nu zingen we met 15 niet meer al te jonge zangers toch nog elke zondag. Om het vuur brandend te houden en omdat we het niet laten kunnen. Minder in aantal, maar niet minder in enthousiasme”, aldus Leenen.
Het boek, wat een beperkte oplage heeft, is via de eigen website voorlopig nog te bestellen (www.sintjozefkoorhelmond.nl/jubileumboek). Op 15 oktober na 14.30 uur kunnen de bestelde boeken in De Fonkel worden opgehaald. Indien gewenst kunnen ze ook worden verzonden.

Missa cum Multitudine
Het jubilerende Sint Jozefkoor heeft verbinding gezocht en gevonden met ondertussen 8 gelijkgestemde gregoriaanse kerkkoren uit Nederland. Dat dat niet zo voor de hand liggend is, komt omdat kerkkoren in hun eigen kerk wekelijks hun zingende taak vervullen en zodoende nauwelijks weet hebben van elkaar. Door de jubileumviering op een zaterdag te plannen, kunnen koren voor één keer elkaar treffen. Missa betekent ook missie. De missie van het Sint Jozefkoor op deze dag is aan den lijve laten ervaren dat er in Nederland veel gregoriaanse kerkkoren actief zijn. Van het bij deze bijzondere gelegenheid samenbrengen van koren, zal bemoediging uitgaan. Thuisgekomen zal elk koor weten: wij zijn geen roepende in de woestijn. Ons bindt het gregoriaans. We zijn met velen.

Oproep
Naast de 8 koren zijn ook vele individuele zangers genodigd om deel te nemen. Het staat overigens iedereen vrij om mee te komen zingen, in ieder geval met de volkszang. Wie zich bovendien ook wil voegen in de uitgebreidere koorgezangen, wordt daarvoor van harte uitgenodigd. In dat geval kan men zonder opgave aanschuiven bij de repetitie vooraf om 11.00 uur. Boekjes met alle gezangen worden ter plekke uitgedeeld. Wie eerder wil weten wat er gezongen wordt, kan op de website het volledige boekje alvast inzien. Met 5 voorgangers, 9 koren, het St. Catharinagilde, genodigden, parochianen en iedereen die zich bij dezen uitgenodigd voelt, belooft het werkelijk een Missa cum Multitudine te worden, een Mis met Velen.
Het volledige programma van deze dag en informatie over komende jubileumactiviteiten vindt u op de website www.sintjozefkoorhelmond.nl.


Dit nieuwsbericht is 73 keer bekeken

X
X