Eerste F-35’s landen op vliegbasis Volkel

Eerste F-35’s landen op vliegbasis Volkel
Gepubliceerd op: 15 juli 2022 10:36

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

REGIO Na vijf jaar van voorbereiden, zijn op 30 juni 2022 de eerste vier F35’s op vliegbasis Volkel geland. Later dit jaar zullen nog zes F-35’s neerstrijken op deze Brabantse vliegbasis. De F-35’s zullen worden ingedeeld bij het 313 squadron. Dit squadron is sinds begin dit jaar op vliegbasis Leeuwarden gestationeerd geweest, om te leren werken en omgaan met dit geavanceerde gevechtsvliegtuig. Op deze manier maakt hierdoor het 313 squadron een vliegende start en kan er meteen samen met de al aanwezige F-16’s vanaf vliegbasis Volkel getraind worden.

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Air Combat Command
Tegelijkertijd met de aankomst van de eerste vier F-35’s voor vliegbasis Volkel, werd het Air Combat Command (ACC) opgericht. Dit is een commando, dat onder de eenhoofdige leiding de ‘Airpower’ van vliegbasis Leeuwarden, het Air Operations Centre in Nieuw Milligen en vliegbasis Volkel bundelt en waar ook ter wereld kan worden ingezet voor vrede en veiligheid. De F-16 blijft nog twee jaar vliegen vanaf vliegbasis Volkel tot dat de F-35 alle taken heeft overgenomen en de F-16 faseert dan langzaam uit in 2024. De F-35 Lightning II is een multimission gevechtsvliegtuig. Dit betekent dat het toestel gelijktijdig verschillende taken kan uitvoeren. Het is een zogenoemd ‘5e generatie gevechtsvliegtuig’ met een uitgebreider sensorenpakket dan vorige generaties en stealth-eigenschappen. Dit maakt het minder zichtbaar voor (vijandelijke) radar.

Ceremonie en aankomst
De ceremonie startte met toespraken van de scheidende commandant van vliegbasis Leeuwarden, de Kolonel Johan van Deventer. en scheidende commandant van de vliegbasis Volkel, de Kolonel Marcel van Egmond. Hierna werden de onderdeelsvaandels aan commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-Generaal D.J. Luyt, teruggegeven. Vervolgens was het de beurt aan nieuwe commandant Air Combat Command ACC, de Commodore Johan van Deventer, die het onderdeelsvaandel in ontvangst mocht nemen en vervolgens zijn toespraak kon houden. Na al deze ceremoniële gebeurtenissen, was het nu de beurt aan wat meer geluid dat werd geproduceerd door de 4 F35’s, die een heel mooie overflight maakten en na de landing vervolgens hun plaats innamen op het platform, dat voor hun was ingericht.

Eerste F-35’s landen op vliegbasis VolkelDe F-35 komt aan op vliegbasis Volkel | F Henk van Dijk


Aan het eind van de hele ceremonie vond dan tot slot de overdracht plaats van het vaandel, van het 313 squadron en deed de commandant Luitenant-kolonel Niels van Hussen als laatste zijn toespraak. Hij was het die de F35 op het platform parkeerde en de vele aanwezige gasten werd de gelegenheid geboden, om dit heel bijzondere gevechtsvliegtuig van wat dichterbij te gaan bekijken.

Eerste F-35’s landen op vliegbasis Volkel


Geluidsoverlast
De F35 produceert meer herrie dan de huidige F16. De F35 gaat tot 120 decibel ten opzichte van de 100 decibel van de F16. De herrie zal in het bijzonder gelden voor de omliggende gemeenten en dan ook in het bijzonder bij het vertrek vanaf vliegbasis Volkel. Hoe sterk de herrie in Helmond ervaren zal gaan worden, moet de tijd leren. Volkel stelt alles in het werk om met de geluidsoverlast binnen de gestelde grenzen te blijven. Bovendien is het niet uitgesloten, dat de vliegbasis in de Vredepeel ook weer actief zal gaan meedraaien in deze roerige tijden. Het is de ‘Sound of Peace’ waaraan we zullen moeten gaan wennen, om hier de vrede te kunnen bewaren. We ondervinden allemaal dagelijks, hoe er op dit moment met de wereldvrede wordt omgegaan en hoe sterk we er onzelf voor moeten gaan beschermen. Er gaat opgewerkt worden naar een Europese krijgsmacht, van 300.000 mannen en vrouwen.

Geluidsklachten
Het is wel typisch dat er sinds de oorlog in Oekraïne, bij Defensie veel minder klachten over geluidsoverlast van Vliegbasis Volkel binnenkomen. De daling is zo enorm, dat er ten opzichte van de maand februari een daling is van bijna tachtig procent. Volgens de woordvoerder van de vliegbasis Volkel zou dit mogelijk alles te maken kunnen hebben met de oorlog in Oekraïne.

Sinds de deelname aan de NAVO-missie in Oost-Europa, meent de woordvoerder. “Sinds het moment dat wij worden ingezet, is het aantal klachten sterk afgenomen. Omwonenden zien nu de noodzaak in van ons werk. Daardoor is er meer acceptatie van geluid. Geluidshinder heeft ook te maken met wat je aan geluid kunt horen en ook wat je wilt tolereren. Met alle beelden die we te zien krijgen over de oorlog in Oekraïne, kan men zich voorstellen dat je meer tolereert als je die oorlogsbeelden ziet”, is wat de woordvoerder vertelt.

Na de komst van deze 4 F35’s, komen er nog meer F-35’s naar Vliegbasis Volkel. Aan het eind van dit jaar, zal het totale aantal op tien moeten staan. Defensie beschikt op dit moment over 25 F-35’s. Door deze ontstane situatie in Oost Europa, zijn er nu in totaal nog een bestelling van 52 van deze hypermoderne gevechtstoestellen.


Dit nieuwsbericht is 329 keer bekeken

X
X