Een slimme en slagvaardige aanpak voor laaggeletterdheid

Coronasteunfonds voor cultuursector
Gepubliceerd op: 14 september 2020 15:30
Gewijzigd op: 14 september 2020 14:53

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: In Helmond zijn bovengemiddeld veel mensen laaggeletterd. Diverse partijen in Helmond kunnen mensen met beperkte taal-, reken- of digivaardigheden helpen, maar het blijft lastig om hen te bereiken. Daarom heeft een aantal Helmondse partijen de handen ineen geslagen om te werken aan een gezamenlijk actieplan. Tijdens een digitaal werkatelier op vrijdag 25 september aanstaande gaan deelnemers vanuit allerlei Helmondse organisaties met elkaar in gesprek hoe zij met elkaar tot een slimme aanpak kunnen komen. Er zijn nog enkele plaatsen voor het werkatelier beschikbaar; heb je nog geen uitnodiging gehad maar denk je wél een bijdrage te kunnen leveren? Meld je dan aan via j.kolner@helmond.nl.

Laaggeletterdheid in Helmond

In Helmond zijn bovengemiddeld veel mensen laaggeletterd. Deze groep Helmonders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen of beschikt over beperkte digitale vaardigheden. Meestal begint het op jonge leeftijd met een achterstand in taal, ondanks dat zij Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Deze achterstand zorgt voor schaamte en stress, wat invloed heeft op je gezondheid. Ook je sociale relaties, het gezin, financiën, werk en studie lijden eronder. En eigenlijk is dit niet nodig.

Het werkatelier

Ondanks het feit dat diverse instanties zich met het tegengaan van laaggeletterdheid bezighouden, bereiken wij met elkaar helaas nog maar een beperkte groep. Dat willen wij graag veranderen. Een initiatiefgroep van de gemeente Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel, de LEVgroep, ROC ter Aa, Stichting Beter Lezen en Schrijven Helmond en Stichting Lezen en Schrijven heeft daarom de handen ineen geslagen om te werken aan een gezamenlijk actieplan. Zij nodigen álle andere partijen uit die in Helmond een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van laaggeletterdheid voor een speciaal werkatelier op 25 september aanstaande, om samen een slimme slagvaardige aanpak te ontwikkelen.

Sluitende aanpak

Met het werkatelier willen de samenwerkende partijen de beweging gericht op een slimme, slagvaardige aanpak van laaggeletterdheid in Helmond versterken. Na het werkatelier verwerkt de initiatiefgroep de gezamenlijk geformuleerde ambitie en acties in het Actieplan laaggeletterdheid 2020-2024. Zij vragen alle betrokken bestuurders dit Actieplan te onderschrijven en hun aandeel in de uitvoering op zich te nemen. Zij blijven elkaar regelmatig ontmoeten om de vooruitgang die zij boeken te bespreken, van en met elkaar te leren wat werkt (en wat niet) en kennis te maken met nieuwe benaderingen om deze vervolgens toe te passen. Zodat wij met elkaar steeds meer inwoners in Helmond bereiken en weten te motiveren hun taal-, reken- en digivaardigheden te verbeteren. Waarmee zij hun kansen op een betere gezondheid, werk, financiële situatie en sociale relaties vergroten.

Meedoen?

De initiatiefgroep heeft veel partijen die een rol kunnen spelen in de sluitende aanpak persoonlijk benaderd. Ongetwijfeld zijn er nog andere mensen of organisaties die níet op de hoogte zijn, maar ook een bijdrage willen leveren. Natuurlijk zijn ook die personen en organisaties van harte welkom tijdens het werkatelier op 25 september. Stuur hiervoor een mailtje naar j.kolner@helmond.nl, en geef daarin naam en contactgegevens, plus een korte motivatie voor deelname. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!


Dit nieuwsbericht is 249 keer bekeken

X
X