Drijfjacht in Helmondse natuur-en recreatiegebieden uit den boze

Gepubliceerd op: 24 januari 2018 12:37
Gewijzigd op: 24 januari 2018 12:45

Gepubliceerd in: Brouwhuis, Helmond-West

Natuurman Harry Kuypers uit Helmond heeft in een brief aan de gemeenteraad van Helmond geprotesteerd tegen een tweetal drijfjachten die door de Wildbeheereenheid ( WBE) Helmond onlangs zijn gehouden. Die vonden plaats in het natuurgebied Varenschut/Groene punt ten zuiden van de Rochadeweg en in de natuur-en recreatie zone ’t Goor, dat westelijk van de Kanaaldijk Zuidwest ligt en grenst tegen het Eindhovens Kanaal. Genoemde locaties bevinden zich op grondgebied van Helmond. Volgens de WBE jagers zouden zij de jacht daar al jaren in pacht hebben. Nog los van de natuurlijke en recreatieve functies van die gebieden past volgens Kuypers de plezierjacht absoluut niet meer in deze tijd. Naar zijn mening zou daar slechts op “afroep” mogen worden gejaagd en dan omgeven door waarborgen en onafhankelijke controles. Het kan niet zo zijn dat “de slager zijn eigen vlees keurt”, zo schrijft hij. Bovendien bestaan er voor noodzakelijke regulering van het wildbestand in verband met draagkracht en bestrijding van besmettelijke ziektes al langere tijd effectieve en diervriendelijke vangstmethoden. Daarbij past anno 2018 het hanteren van een kogel door het jachtgeweer in het geheel niet meer. Kuypers verzoekt de raad resp. het college de toepassing van jachtregels op Helmonds grondgebied spoedig en kritisch nader te bezien en aan te passen. =========

Dit nieuwsbericht is 1178 keer bekeken

X
X