De Zonnebloem: 70 jaar vereniging

Gepubliceerd op: 21 maart 2019 13:00
Gewijzigd op: 21 maart 2019 13:18

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: In 2019 viert de Zonnebloem haar 70e verjaardag. Een goede gelegenheid om ons opnieuw aan u voor te stellen.

Wie is De Zonnebloem?

Als de naam wordt genoemd roept dat bijna altijd associaties op met een grote boot, die over de Rijn vaart. De Zonnebloem is echter geen vakantie organisatie. Zij is een vereniging die zich inzet voor de medemens, die door een lichamelijke beperking minder mogelijkheden heeft om zich in de samenleving te handhaven en daardoor in een sociaal isolement dreigt te geraken.

De ontwikkelingen in de samenleving en de steeds verder ontwikkelde techniek stellen mensen in staat om steeds langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Niet alleen wordt er van uitgegaan , dat zelfstandig wonen mogelijk is, maar steeds meer blijkt dat zelfstandig wonen noodzakelijk is. Gebrek aan plaats in zorginstellingen en schrikbarend hoge kosten verbonden aan het verlenen van zorg beperken de keuze van erg veel mensen, waardoor zelfstandig wonen welhaast de enige oplossing blijkt te zijn.

Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn genoodzaakt langer zelfstandig te blijven wonen en om meer zelf te moeten regelen. Dat kan leiden tot een situatie, waarin juist die kleine dingen , die het leven veraangenamen zoals een kopje koffie op een terras, een dagje uit of een paar dagen vakantie, als eerste afvallen.

De Zonnebloem heeft als doel om een samenleving te realiseren, waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Dat wil zeggen dat een beperking geen aanleiding mag zijn tot meer praktische zorgen dan willekeurig elk ander individu heeft om in de maatschappij te participeren.

Wat doet De Zonnebloem

Zoals gezegd is De Zonnebloem er voor mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht hoe die beperking is ontstaan. Dat kan zijn aangeboren of op latere leeftijd ontstaan, door ziekte , een ongeval of door de gevorderde leeftijd. Onze aandacht gaat met name uit naar mensen, die door hun beperking in een isolement dreigen te geraken. Wij noemen deze mensen “gasten van de Zonnebloem”

De vrijwilligers van De Zonnebloem zetten zich in om mogelijk blokkades op te heffen, waardoor iedereen kan deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten, zoals een bezoek aan huis, een wandeling, een dagje naar de dierentuin, museum, theater etc.

De kern van de activiteiten van de Zonnebloem wordt gevormd door het brengen van een bezoek aan onze gasten. Samen een kopje koffie of thee drinken, een praatje maken over de gebeurtenissen van alle dag of het ophalen van mooie herinneringen. Maar ook het delen van  zorgen, praten over hetgeen er echt toe doet voor de gast. De vrijwilliger biedt een luisterend oor zodat de gast zijn of haar verhaal kwijt kan, zijn of haar zorg kan delen of een oplossing kan vinden voor de problemen waarmee men wordt geconfronteerd.

Daarnaast kan er tijd zijn voor het ondernemen van activiteiten door de vrijwilliger met zijn/haar gast. Dat is afhankelijk van hetgeen de gast graag wil doen en daarin zijn allerlei verschillende mogelijkheden te vinden, die passen binnen het budget van de gast. De aan een activiteit verbonden kosten voor de vrijwilliger komen voor rekening van de Zonnebloem.

Naast de één op één activiteiten is er een mogelijkheid voor de gasten om deel te neem aan de gezamenlijke activiteiten die door de (wijk)afdeling worden georganiseerd. Dat kan zijn een bezoekje aan een museum, met een groep naar de film of theater, het maken van een boottochtje of een tochtje met een huifkar.

Zoals u kunt begrijpen vraagt het organiseren van de bezoeken en de activiteiten nogal wat tijd en inspanning. Wij doen dat graag voor onze gasten, maar we zien ook dat door de veroudering van zowel vrijwilliger als gast er een terugloop is van beide groepen. Een aantal gasten vraagt door hun gevorderde leeftijd en/of het verergeren van hun handicap een andere vorm van activiteiten of een toename van het aantal bezoekuren. Helaas is het aantal vrijwilligers dat nog steeds fit is daartoe niet altijd toereikend.

U zult begrijpen dat wij heel graag kennis willen maken met nieuwe vrijwilligers, die samen met onze gasten een plezierige invulling willen geven aan het leven van die gasten en bovendien hun eigen leven willen verrijken door echt het verschil te maken in het leven van een medemens. Er is nog steeds een groot tekort aan vrijwilligers, zowel wat betreft bestuursfuncties als voor het contact/bezoek van onze gasten.

Dus als u denkt “dat is misschien wel iets voor mij” neem dan eens vrijblijvend contact op met de Zonnebloem Afdeling Helmond te bereiken onder telefoonnummer 06 - 46268904


Dit nieuwsbericht is 133 keer bekeken

X
X