De protestantse gemeenten Helmond en Asten Someren gaan als één gemeente samen verder

Gepubliceerd op: 12 november 2020 14:37
Gewijzigd op: 12 november 2020 14:29

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: De Protestantse Gemeente te Helmond en de Protestantse Gemeente te Asten en Someren hebben voornemens samen te gaan tot de Protestantse Gemeente te Helmond en Asten en Someren, waarbij ook hun diaconieën samengaan tot de diaconie van die Protestantse Gemeente per 1 januari 2021.

Het voorgenomen besluit tot samengaan alsmede de laatste vastgestelde jaarrekeningen van die gemeenten en van de betrokken diaconieën liggen ter inzage op het adres Sperwerstraat 2 5702 PJ Helmond  en kunnen aldaar op dinsdag, woensdag en donderdag  tussen 9.00 en 12.00 uur worden ingezien. Een eventuele schuldeiser van (een of meer van) de gemeenten en/of van (een of meer van) de betrokken diaconieën kan tot een maand na deze publicatie bezwaren tegen het voorgenomen besluit inbrengen bij de classicale vergadering, per adres Beukenkampstraat 10, 4251 BJ Werkendam, waarbij moet worden aangegeven waarom naar zijn inzicht door het samengaan zijn verhaal positie wordt benadeeld. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij

henknoort@bethlehemkerk.onmicrosoft.com


Dit nieuwsbericht is 99 keer bekeken

X
X