Coronasteunfonds voor cultuursector

Gemeenteraad stelt € 520.000,- beschikbaar voor oplossing dossier Houtse Akker
Gepubliceerd op: 2 april 2021 14:30
Gewijzigd op: 1 april 2021 16:45

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND Om de cultuursector in Helmond te ondersteunen, stelt de gemeente een nieuw steunfonds in. Het fonds is bedoeld voor lokale culturele instellingen zonder winstoogmerk, die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben gekregen met exploitatietekorten. Culturele instellingen kunnen - onder voorwaarden - in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage ter hoogte van maximaal 50% van het ontstane tekort.

Cultuur is een van de sectoren die als gevolg van de coronacrisis het zwaarst getroffen is. Het Rijk heeft specifiek voor deze sector middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten en Helmond zet dit geld dan ook graag in voor deze sector. De gemeente besloot eerder al tot andere steunmaatregelen, zoals het instellen van een noodfonds voor instellingen die in acute betalingsproblemen dreigden te komen. Het nieuwe steunfonds vormt een aanvulling op de eerder genomen maatregelen.

Antoinette Maas, wethouder cultuur van de gemeente Helmond, is blij met het nieuwe fonds: “De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector zijn immens. Van de ene op de andere dag moesten de deuren dicht. Geen repetities meer, geen voorstellingen, geen cultuur meer in de stad. Waar het noodfonds er voor moest zorgen dat culturele instellingen konden blijven voortbestaan, heeft dit fonds als doel om instellingen een instrument te geven om de registers weer open te trekken zodra dit van het Rijk weer mag.” De gedachte achter het nieuwe fonds is om culturele instellingen in staat te stellen zich voor te bereiden op het openen van hun deuren, zodra hiervoor vanuit het Rijk groen licht komt. Op deze manier kunnen de instellingen (blijven) beschikken over voldoende liquide middelen om te werken aan producties, voorstellingen, etcetera om deze, op het moment dat dit weer is toegestaan, aan te kunnen bieden aan de inwoners van Helmond en de regio.

Lokale culturele instellingen zonder winstoogmerk maken aanspraak op een bijdrage uit het steunfonds als zij kunnen aantonen dat zij vorig jaar en in de eerste helft van dit jaar minstens 30% minder inkomsten hebben gerealiseerd of verwachten te realiseren als gevolg van de coronacrisis. Zij komen dan in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 50% van het ontstane tekort. Eerder ontvangen steun, zoals bijvoorbeeld uit het noodfonds, wordt gezien als inkomstenbron en wordt daarmee verrekend met eventuele steun uit dit steunfonds.Het nieuwe steunfonds is onderdeel van een breder steunpakket voor de cultuursector dat tevens bestaat uit een compensatiemaatregel voor de instellingen behorend tot de culturele basisinfrastructuur van Helmond (Het Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum Helmond, Het Speelhuis en De Cacaofabriek). Daarnaast is de gemeente gestart met een analyse van de impact van de coronacrisis op culturele (zelfstandige) ondernemers met als doel om te bezien of er een noodzaak is om ook deze groep tegemoet te komen.


Dit nieuwsbericht is 298 keer bekeken

X
X