College stelt voor vergunningaanvraag zonneveld Stiphout af te wijzen

Zonnepanelen voor of tegen?
Gepubliceerd op: 25 juni 2021 9:36

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

STIPHOUT Het college van B&W heeft op 22 juni het dossier van de vergunningsaanvraag van Solarcentury B.V. voor het ontwikkelen van een zonneveld in Stiphout vrijgegeven. Op 29 juni aanstaande wordt het collegevoorstel, dat de ontwerpbeschikking en bijbehorende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) betreft, aan de adviescommissie voorgelegd. Op 13 juli neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Er is een aantal redenen om de ontwerpbeschikking niet te verlenen. Allereerst is middels het aangeleverde plan van aanpak niet aangetoond dat er momenteel voldoende draagvlak bestaat onder de direct aanwonenden. Tevens is de benodigde financiële participatie niet voldoende met zekerheden onderbouwd. Ook voldoet het plan niet aan de gemeentelijke stedenbouwkundige en landschappelijke eisen.

Achtergrond
Op 19 maart 2021 diende initiatiefnemer Solarcentury B.V. een vergunningsaanvraag in om een zonneveld aan te leggen rondom de Venstraat in Stiphout. We ontvingen daarop veel kritische vragen over de procedure en inspraakmomenten. In april hebben we zodoende een informatiebijeenkomst voor inwoners uit Stiphout gehouden en is onder inwoners uit Helmond een enquête uitgezet.

Daarin werden vragen gesteld om het draagvlak te toetsen en ideeën te peilen over duurzaamheid, in Helmond en Stiphout in het bijzonder. Uit deze enquête blijkt dat met name direct aanwonenden zich niet kunnen vinden in de plannen zoals de initiatiefnemer deze wilde uitvoeren. De vergunningaanvraag is inmiddels op alle relevante aspecten beoordeeld en daaruit volgt de conclusie dat deze op grond van diverse aspecten niet verleend kan worden.

Meer informatie
Voor een korte uitleg over de procedure vergunningaanvraag zonneveld Venstraat Stiphout, kijk op www.helmond.nl/procedure-vergunningaanvraag-zonneveld-venstraat-stiphout.


Dit nieuwsbericht is 253 keer bekeken

X
X