Carnavalsklucht van Toneelclub St. Genesius gaat in 2021 niet door

Gepubliceerd op: 14 september 2020 17:42
Gewijzigd op: 14 september 2020 14:46

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen

Helmond: Het bestuur van Toneelclub St. Genesius heeft helaas moeten besluiten om de carnavalsklucht, gepland in februari 2021, te cancelen.  De redenen daarvoor hangen in belangrijke mate samen met Corona. Het aantal besmettingen neemt ook in deze regio toe en de onzekerheden over toekomstige maatregelen worden groter. De coronamaatregelen laten repetities en voorstellingen (nog) wel toe maar daar zijn toch risico’s aan verbonden. Dat leidt tot begrijpelijke ongerustheid bij de spelers, waarvan er een aantal in de risicogroep vallen.  Dat is ook voor een deel de reden dat al enkele leden van de spelers zich hebben teruggetrokken uit de cast. Daarmee wordt de samenstelling van de spelersgroep die de klucht moet uitvoeren kwetsbaar.

Ook heeft Het Speelhuis aangegeven dat naar verwachting de maatregelen ook in februari 2021 nog zullen gelden. Dat betekent, naast de 1,5 meter regel, dat het aantal bezoekers per voorstelling beperkt wordt tot circa 90, dat er geen pauzes zijn tijdens de voorstelling en dat de horecaregels van toepassing blijven. Behalve dat deze setting minder aantrekkelijk is voor zowel bezoekers als voor spelers leidt de beperking van het aantal bezoekers ook tot een aanzienlijk financieel verlies voor de club.

Een afweging is ook de onzekerheid of carnaval zelf wel gevierd gaat worden. De beslissingen daarover zijn nog niet genomen, maar de signalen geven er weinig hoop op.  En het is de vraag of onze carnavalsklucht in een periode waarin carnaval niet of beperkt wordt gevierd nog wel de gebruikelijke belangstelling zal krijgen.

Het zijn een aantal onzekerheden die wellicht positiever uitpakken dan dat wij nu vrezen. Maar omdat we de repetities deze week zouden moeten starten om in februari klaar te zijn voor een goede uitvoering, moest het bestuur nu de knoop doorhakken. Op basis van de hiervoor genoemde overwegingen hebben we dat gedaan, met als uitkomst zoals gezegd het cancelen van de klucht in 2021. Dat betekent dat voor (najaar) 2021 alleen de productie “Je suis Marie-Antoinette” nog op de rol staat. We hopen dat dit wel kan doorgaan. We zullen daar alle energie op inzetten om dat mogelijk te maken.


Dit nieuwsbericht is 179 keer bekeken

X
X