Brandevoort kleiner? Brainport Smart District andere wijk?

Overzichtskaart Brainport Smart District | F Gemeente Helmond
Gepubliceerd op: 26 november 2021 9:19

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Brandevoort, Voorpagina

BRANDEVOORT Toen ik het Stedenbouwkundig Masterplan en het Beeldkwaliteitsplan van het Brainport Smart District las, ontdekte ik dat het Masterplan Brandevoort II tussen de spoorlijn en de weg Eindhoven-Helmond niet meer zal worden uitgevoerd. Voor het gebied waar tot nu toe de buitens Kranenbroek en De Marke en het Businesspark Brandevoort gepland waren, is stedenbouwkundig en architectonisch een totaal nieuw plan ontworpen. Het neotraditionele dorp, dat lokaal, nationaal en internationaal veel lof heeft geoogst, wordt dus veel kleiner dan beoogd.

Al 7 raadsperioden steunde de raad met volle overtuiging het plan om in het mooie middengebied tussen Eindhoven en Helmond een moderne vertaling te bouwen van een klassiek dorp tussen stad en landschap, een dorp met een geheel eigen identiteit. De woningen moesten een combinatie vormen van neotraditionele stijlkenmerken, moderne plattegronden en eigentijds comfort. De huidige bewoners constateren met trots dat op basis van de gelaagdheid van het cultuurhistorische en levendige landschap goed met specifieke stedenbouwkundige principes rekening is gehouden. Er werd een grote variëteit aan stedelijke ruimtes en aansprekende structuurdragers gerealiseerd en mede hierdoor ontstond een aantrekkelijke op menselijke maat gebaseerde wijk.

Ook uitgangspunten voor groen en duurzaamheid kregen alle aandacht, zoals een treinstation, veel veilige fietspaden, een hoog voorzieningenniveau in de kern, het behoud van bomen en groenstructuren, waterretentie, ecologische zones etc. Bovendien spreken de diverse neotraditionele architectuurstijlen in de Buitens en De Veste zeer aan en oogsten veel waardering. En dat het ontwerp echt geslaagd is, blijkt uit het feit dat het de bewoners gelukt is om met elkaar samen te leven in een ongekend vitale en sociale gemeenschap. Er is een mooie balans bereikt tussen traditie en eigentijdsheid.

Ik onderschrijf volledig de ambities van de mensen achter het BSD om in de nog uit te voeren deelplannen van Brandevoort de dringende behoefte aan slimme en nog veel duurzamere woonbuurten waar te maken. Ik ben echter echt geschrokken van de voorgestelde stedenbouwkundige opzet en de artist impressions van het BSD. Waarom is in hemelsnaam het alom gewaardeerde Masterplan van Brandevoort ter zijde geschoven? Waarom kan het BSD geen stedenbouwkundig en architectonisch onderdeel van Brandevoort zijn, een wijk voor mensen die eigenlijk landelijk en dorps willen wonen. De gemeenteraad van Helmond wil nu al meer dan 25 jaar in dit mooie middengebied een dorp bouwen zoals Mierlo, Stiphout en Aarle-Rixtel. Dat is stedenbouwkundig en landschappelijk het meest aanvaardbaar. En het is mijn vaste overtuiging dat de doelstellingen van het BSD pas echt goed overkomen, als je juist van de nog te realiseren deelplannen van het Brabantse dorp Brandevoort de nationale proeftuin voor innovatief bouwen en wonen weet te maken. We moeten geen twee volstrekt verschillende wijken in deze westelijke rand van Helmond willen maken.

De ruimtelijke samenhang is onmisbaar. Zo is het bijvoorbeeld essentieel, dat de uitbreiding aan de overzijde van het spoor de levendigheid en diversiteit van functies in De Veste gaat bevorderen. En ook is van groot belang, dat de sociale structuur die in het BSD wordt opgebouwd een eenheid vormt met heel Brandevoort. De menselijke maat moet uitgangspunt zijn, zodat het gemeenschapsgevoel wordt opgeroepen en sociale betrokkenheid wordt bevorderd. Want zeker een experiment als dit vraagt om een ruimtelijke structuur die mensen met oude en nieuwe visies, ideeën en technieken op een vanzelfsprekende manier bij elkaar brengt. Het BSD mag absoluut niet tot verwijdering en controversies leiden.

Een van mijn vroegere medewerkers in het ontwerpteam schreef me: “Er is niets mis met utopisch, grensverleggend denken over de toekomst en om daarin ambitieuze sprongen te willen maken. Maar je compleet loszingen van het verleden en heden is eerder zwakte dan kracht. We zijn niet in een nieuwe polder bezig.”

Sjef Jonkers, oud-wethouder Stedelijke Ontwikkeling Helmond 1986-1998.
Foto: Overzichtskaart Brainport Smart District | F Gemeente Helmond


Dit nieuwsbericht is 280 keer bekeken

X
X