Bodemsanering moestuincomplex Sluisdijk

Gepubliceerd op: 6 juli 2022 16:13

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Klein nadelig effect groente en fruit van Delta Volkstuinen

BROUWHUIS Op 21 juni 2022 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over het extra gewasonderzoek op het gewas van de Delta Volkstuinen aan de Griftstraat in Helmond. Het college geeft in de raadsinformatiebrief aan dat:

- groenten en fruit uit de Delta Volkstuinen kan veilig gegeten worden;

- de bodem in de Delta Volkstuinen niet gesaneerd hoeft te worden;

- groente en fruit uit winkels waarschijnlijk minder PFAS bevatten dan groente en fruit afkomstig van Delta Volkstuinen;

- het college degenen die groente en fruit uit de Delta Volkstuinen eten adviseert om ook groente en fruit afkomstig uit winkels of moestuinen elders in het land te consumeren.

Uit het onderzoek blijkt dat bij langjarig dagelijks eten van groenten van de Delta Volkstuinen een klein nadelig effect op de gezondheid van mensen kan ontstaan. Het nadelig effect is te klein om als juridische grondslag te dienen voor het uitvoeren van een bodemsanering op het moestuincomplex.

Bodemsanering moestuincomplex Sluisdijk

Vorig jaar bleek dat het RIVM had geadviseerd om geen groente en fruit te eten uit de tuinen van Stichting 1e Helmondse Volkstuinencomplex aan de Sluisdijk. Het college heeft inmiddels het (principe)besluit genomen om over te gaan tot sanering van de gronden. Wel worden de tuinders via meerdere bijeenkomsten gevraagd om op het besluit te reageren. Het saneren is voor de tuinders immers een ingrijpende maatregel. De reacties van de tuinders zal het college vervolgens meenemen in het definitief besluit over de maatregelen. Het college neemt op 12 juli dit definitieve besluit, om zo het risico van inname van PFAS via groente en fruit weg te nemen.


Dit nieuwsbericht is 528 keer bekeken