Bij giflek de volle laag

Giftreinen door Helmond
Gepubliceerd op: 18 maart 2021 12:15
Gewijzigd op: 18 maart 2021 9:46

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

Door: Harry Weerts.

HELMOND Flink wat meer giftreinen dan bedoeld denderen door Helmond. Zorgelijk voor wie pal aan het spoor woont. Slechts een straatje van luttele meters breed, een flinterdunne hondenuitlaatstrook en een talud scheiden Theu Cuijpers en nog eens zestig bewoners van de Dinkelstraat en Griftstraat van het spoor. Voltrekt zich ter hoogte van dit stukje Brouwhuis een treinramp, dan worden Cuijpers en straatgenoten letterlijk met hun neus op de feiten gedrukt.

Bepaald geen zalig idee, aangezien flink wat treinen met chemische stoffen door Helmond denderen. De voorzitter van de buurtcommissie Rivierkwartier moet er dus niet aan denken dat zo’n giftrein voor zijn deur ontspoort. “Ik klamp me er maar aan vast dat die treinen robuust gebouwd zijn. En dat er geen wissels in de buurt van het Rivierkwartier liggen.”

Dat neemt de risico’s niet weg, weet Cuijpers maar al te goed. Sinds hij in 1989 in de Dinkelstraat kwam wonen, werd het steeds drukker op het spoor. “De goederentreinen staan soms letterlijk voor mijn deur te wachten voordat ze verder kunnen.” Bekend is dat afgelopen jaar liefst 20.000 wagons met gevaarlijke en explosieve chemicaliën de Brabantroute volgden. Treinen met deze chemische ladingen pendelen via Dordrecht en Venlo tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Ze volgen dus ook het spoor dat Helmond doorklieft. Die treinen vervoeren drie tot vijf keer zoveel brandbare gassen dan is afgesproken. De overheid staat dit toe. Deze treinen gebruiken veelal de Brabantroute als alternatief traject wanneer de Betuwelijn niet toegankelijk is. Dat laatste hangt dan weer samen met de aanleg van het Derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen.

Dat er daardoor soms flink wat treinen door Helmond razen, merkt ook Hans Graven. Hij is voorzitter van de bewonersvereniging van appartementencomplex Arcade aan het Stationsplein en telt de goederentreinen. “De laatste maanden zijn het er op sommige dagen heel wat meer dan gebruikelijk. Er zijn momenten op dagen dat er elke drie minuten een goederentrein richting Rotterdam of Venlo passeert.”

Druktepieken die Cuijpers ook zijn opgevallen. Hij zou graag zien dat de gemeente Helmond die vooraf aankondigt. “Zij kunnen die gegevens over aantallen in een handomdraai opvragen.” De denderende treinen gaan ten koste van de leefkwaliteit, foetert Graven. Ook in het Rivierkwartier houdt het spoor de gemoederen bezig.

In 2013 hield de buurtcommissie nog een enquête waarin 166 bewoners ook hun mening over het spoor mochten delen. Naar chemische stoffen werd weliswaar niet specifiek gevraagd, maar met name de parallel aan het spoor wonende Brouwhuissenaren gaven aan behoorlijk veel last te hebben van lawaai. En aan het Stationsplein zijn scheuren in muren dankzij de trillingen een kopzorg. Graven: “Er rijden nu langere en zwaardere treinen dan in het verleden.” Een barst in de fundering is vervelend, lekkend gif het hek van de dam. Cuijpers zoekt houvast in het verleden: “Er is gelukkig nog nooit een ongeluk gebeurd hier.” Hans Graven is de giftreinen niettemin liever kwijt dan rijk. “Die stoffen horen niet door dichtbevolkt gebied vervoerd te worden. Daar is de Betuweroute voor.”

Ook Cuijpers roerde zijn mond tijdens een infoavond over de chemische treinen voor omwonenden van het spoor. De Veiligheidsregio wees hem vervolgens via de site Op Het Juiste Spoor op een voorlichtingsfilmpje. De buurtcommissievoorzitter twijfelt of hij het via Facebook moet delen. “Ik wil nu ook weer geen onnodige paniek zaaien. Hier wonen veel ouderen die daar erg onrustig van worden.”

Hoe dan ook: bij een brand of explosie moeten omwonenden minstens 200 meter afstand houden. Een schuilplaats thuis zoeken, ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen kunnen ook redding bieden. Een protocol dat Cuijpers voorlopig maar van buiten leert. “Ik reken voorlopig niet op minder giftreinen. De Duitsers zijn pas in 2026 klaar met de aansluiting op de Betuwelijn.”


Dit nieuwsbericht is 427 keer bekeken

X
X