Autisme toegankelijkere High Tech Ontdekkingsroute tijdens open dag Automotive Campus Helmond

Gepubliceerd op: 29 mei 2018 13:35
Gewijzigd op: 29 mei 2018 13:39

Nieuwsbericht door: Christel Sanders

Samen met Automotive Campus Helmond heeft de stichting Help Us Aut, de High Tech Ontdekkingsroute op de Open Dag op zaterdag 9 juni 2018, toegangelijker gemaakt voor jongvolwassenen met autisme.

Heel fijn dat Automotive Campus Helmond hieraan meewerkt. Van 12:00 - 15:00 uur is er een afgestemd programma voor jongvolwassenen met autisme.

Kom ook en ervaar de mobiliteit van de toekomst!
Iedere jongvolwassene met autisme in de regio Helmond kan zich aanmelden.

Aanmelden kan vóór 8 juni 2018 via www.helpusaut.nl

Je bent niet alleen! We gaan met een een grote groep jongvolwassenen met autisme en er is begeleiding die je binnen de groep welkom heet en waar je op terug kunt vallen mocht er iets zijn.

Wij, de stichting HELPUSAUT, willen bij deze Automotive Campus Helmond hartelijk danken voor de fijne samenwerking en de sponsoring.

Dit is het vierde Helmonds evenement dat de stichting HELPUSAUT samen met de organisator van het evenement toegankelijker gemaakt heeft voor jongvolwassen met autisme. Het eerste was een Kasteeltuinconcert. Het tweede een Spekzulleskes avond. Het derde een voetbalwedstrijd van Helmond sport.

Mooi dat al deze Helmondse organisaties de jongvolwassen met autisme verder willen helpen...

Dit toegankelijker gemaakt evenement valt onder het project "Ook wij doen mee".

Jongvolwassenen met autisme die aan een evenement willen deelnemen, ervaren doorgaans veel obstakels. Een veel voorkomend kenmerk is, dat ze moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Hun gebrek aan inzicht, overzicht en sociale vaardigheden kan leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement. Met het project “Ook wij doen mee” wil de Helmondse stichting HELPUSAUT jongvolwassenen met autisme stimuleren om deel te nemen aan georganiseerde evenementen in Helmond.

Door de obstakels die de jongvolwassenen met autisme ervaren te bespreken met organisaties, wordt er meer bewustzijn gecreëerd en kunnen hun evenementen in het vervolg vaak met een paar kleine aanpassingen ook geschikt worden gemaakt voor jongvolwassenen met autisme. Tevens zal er zodoende extra aandacht en begrip verkregen worden voor de problematiek van de jongvolwassenen met autisme. De uitvoering van de activiteiten is niet het doel op zich, maar het samen meedoen aan de evenementen, het samenzijn en het omgaan met "de grote boze buitenwereld" is belangrijk.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de donaties van het Stadslab Helmond, de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond, de Lions Club Gewest Helmond en enkele donateurs uit Helmond. De stichting HELPUSAUT biedt jongvolwassenen met autisme ondersteuning op het gebied van ontspanning en vrije tijd ten einde het sociaal isolement te voorkomen en een optimale deelname aan onze maatschappij te bevorderen. Jongvolwassenen met autisme in de regio Helmond kunnen al gratis deelnemen aan de maandelijkse samenkomsten die de stichting HELPUSAUT, vanaf 2009, voor hen organiseert. Het volgende evenement in Helmond dat de stichting HELPUSAUT toegankelijker wil gaan maken voor jongvolwassenen met autisme zal naar alle waarschijnlijkheid in September 2018 zijn.

Dit nieuwsbericht is 379 keer bekeken

X
X