Archeologische opgravingen bij de Zuid-Koninginnenwal en de Kerkstraat-Zuid zijn klaar

Gepubliceerd op: 23 december 2020 14:38

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

Tekst en foto’s: Henk van Dijk

Aan de Zuid-Koninginnewal/Kerkstraat-Zuid, is enkele maanden hard gewerkt aan de voorbereiding voor de bouw van 44 appartementen en 4 stadsvilla’s. Op de bouwplaats is een groep druk bezig geweest met archeologisch onderzoek. Overal liepen gangen met muurtjes en er kwamen oude bakstenen funderingen, kelders en waterputten tevoorschijn. Alles voerde terug naar verschillende historische tijden en men ziet hiermee ook weer hoe rijk aan geschiedenis de stad Helmond is. 

Het stedelijk leven in Helmond begint in het begin van de 13e eeuw. Helmond was in de middeleeuwen al een levendige stad met meerdere stadsmuren en stadspoorten. Het Kasteel Helmond staat als middeleeuwse burcht nog steeds trots in het centrum. Sinds 1886 was op de plaats van het archeologisch onderzoek de smederij van Jos van der Meulen gevestigd. Later kwam hier ook het eerste Helmondse Garagebedrijf met de eerste benzinepomp van Nederland bij.

Het zijn niet alleen archeologische spullen die in de bodem zijn achtergelaten, maar er is ook vervuiling geconstateerd. Zo is er door die benzinepomp een ondergrondse brandstoftank achtergelaten. De tank en verontreinigingen zijn onder milieukundige begeleiding gesaneerd.  Door het team van archeologen is er voor gezorgd dat de archeologische waarden tijdens de sanering veilig ontgraven konden worden.

Elke dag was een verrassing; wat gaan we nu weer vinden? Er zijn veel sporen van bewoning uit verschillende tijden aangetroffen, zoals waterputten, beerputten en oude vloeren. Nadere onderzoeken moet uitwijzen hoe oud dit alles is. Er worden heel veel muurresten blootgelegd uit de 17e en 18e eeuw. Vrijwel direct onder de muren zijn middeleeuwse sporen aangetroffen, in de vorm van donkere vlekken in de bodem. Daar hebben de palen van houten huizen uit de 13e en 14e eeuw gestaan.Alles wordt gedocumenteerd en gefotografeerd, zodat ze later tijdens de uitwerking op kantoor kunnen zeggen, hoeveel huizen er hebben gestaan. Wat is er zoal gevonden in dit project? Het is een verscheidenheid aan spullen die deze reis door de tijd laat zien. Er zijn vondsten van aardewerk, botten en metaal gevonden, maar bijvoorbeeld ook een porseleinen poppetje uit de 19e eeuw. Daarnaast is er een kanonskogel gevonden en die zou zomaar weer wat te maken kunnen hebben met het kasteel. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe oud de oude bakstenen vloeren en waterputten zijn.

Ook Theo de Jong, onze stadsarcheoloog, is zeer enthousiast over wat er allemaal naar boven is gekomen. De archeologen zijn klaar met hun aandeel in het project. We gaan er maar van uit, dat er op termijn nog wel enig uitsluitsel naar buiten zal komen over al die bevindingen en opgravingen uit moeder aarde, die met de grootste zorgvuldigheid zijn veiliggesteld door dit team.

Er zijn op dit moment, in een heel opvallende kleur, strepen op de stoep en straat gespoten, waarmee wordt aangegeven hoever er nog vervuilde grond moet worden uitgegraven, voordat er in 2021 met de bouw van de appartementen en stadswoningen kan worden gestart.


Dit nieuwsbericht is 389 keer bekeken

X
X