Activiteiten Week van Lezen en Schrijven in Helmond

Activiteiten Week van Lezen en Schrijven in Helmond
Gepubliceerd op: 2 september 2021 15:12

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Voorpagina

HELMOND Maandag 6 september start de jaarlijkse Week van Lezen en Schrijven. Een week waarin landelijk en lokaal volop aandacht is voor taal, of eigenlijk voor het beter begrijpen van teksten. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In onze regio zelfs 1 op de 6 mensen. Het gaat om Nederlanders én medelanders.

Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Voor deze mensen en hun omgeving is dat best lastig. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en zelfs minder gezond. Zij voelen zich sterker als ze hierin wat extra stappen zetten.

Er is veel durf voor nodig om op volwassen leeftijd aan de slag te gaan met beter leren lezen en schrijven. De Taalhuizen in de regio hebben activiteiten opgezet tijdens de Week van Lezen en Schrijven van 6 tot en met 12 september om die stap te verkleinen. Durf eraan mee te doen! Bij de Bibliotheek is er volop aandacht voor makkelijk te lezen boeken, zowel voor jeugd als voor volwassenen. De medewerkers kunnen je verder helpen als je vragen hebt. Op maandagochtend 6 september kan iedereen met een taalvraag inlopen bij het Taalcafé in Speeltuin Leonardus tussen 9.30 en 11.00 uur.

Op dinsdag 7 september start het eerste Avond-Taalcafé in de Bibliotheek Helmond. Iedereen die het Nederlands beter wil leren, is welkom tussen 18.45 - 20.30 uur. Zij worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers van de LEVgroep en het ROC Ter AA. Wie er niet heen kan, maar wel mee wil doen vanaf thuis, kan aansluiten bij het Online Taalcafé van 19.00 - 20.00 uur. Daarvoor graag aanmelden via taalprojecthelmond@levgroep.nl.

Op woensdagmiddag kan men tussen 14.00 en 16.00 uur wekelijks terecht bij het Taalcafé in Bibliotheek Helmond. Deze week is er een feestelijke high tea met een spel waar bezoekers aan mee kunnen doen. Buiten op het plein staat Blikkie de Voorleesbus, met mooie verhalen voor de jongsten en hun ouders. Op donderdag 9 september kan iedereen die wil tussen 13.30 en 15.00 uur een les Klik & Tik bijwonen in de Bibliotheek. Daar leren mensen omgaan met de computer. Die cursus is gratis en wordt wekelijks gegeven in de Bibliotheek. Bij de Gedichtenwandeling Helmond, die pas vernieuwd is, legt de stadsgids de gedichten in de stad uit.

Meelopen met de gids kan donderdagavond 9 september tussen 19.00 - 20.30 uur. Aanmelden vooraf in de Bibliotheek of op de website van de Bibliotheek voor 7 euro, inclusief het boekje van de gedichtenroute. Informatie over het Taalhuis is te krijgen via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/taalhuis, of bel met 0492 - 522 220. Mailen kan naar taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl.

De Week van Lezen en Schrijven is een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. Lokaal maakt het Taalhuis zich daar sterk voor, dat is te vinden in de Bibliotheek. In Helmond werken in het Taalhuis enkele organisaties samen. Dat zijn Bibliotheek Helmond-Peel, LEVgroep, ROC Ter AA, de gemeente en de Stichting Lezen en Schrijven.

Activiteiten Week van Lezen en Schrijven in Helmond

Dit nieuwsbericht is 254 keer bekeken

X
X