Activiteiten Kbo St. Lucia

Gepubliceerd op: 27 december 2018 14:34

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen
Gepubliceerd in: Mierlo-Hout, Voorpagina

Mierlo-Hout: KBO-St. Lucia KBO-St. Lucia is een afdeling van KBO-Brabant en heeft ongeveer 700 leden. Zij zet zich in voor belangen van ouderen vanaf 50 jaar. KBO St. Lucia is een zeer actieve vereniging voor jonge en oudere senioren.

Bezorging Kbo St. Lucia shopper

Alle leden van KBO-St. Lucia ontvangen in december/januari een mooie kleurige KBO-shopper van KBO-Kring Helmond. De shoppers worden gratis aan alle leden van de Helmondse KBO- afdelingen ter beschikking gesteld. Degenen die aan de kerstbijeenkomst KBO-St. Lucia in december hebben deelgenomen hebben de shopper al uitgereikt gekregen.

Bloemschikken

Donderdag 3 januari 2019 van 10.00 - 12.00 uur kunt u weer meedoen met het bloemschikken. De prijs is 10 euro exclusief onderbord. Breng zelf een bord of schaaltje mee. Mocht je een lijmpistool hebben deze dan a.u.b. ook graag meenemen. U kunt zich tot zaterdag 29 december 17.00 uur  opgeven door een enveloppe met 10 euro, voorzien van naam, adres en telefoonnummer in brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of Brigitte te bellen: 06-12059942. In het geval u zich heeft opgegeven doch door overmacht toch niet kunt deelnemen dan kunt u dat uiterlijk dinsdag 1 januari voor 17.00 uur telefonisch bij Brigitte melden. Er wordt dan een stuk voor u gemaakt.

Nieuwjaarsinloop in ’t BrandPunt in Brandevoort.

KBO-St. Lucia houdt op vrijdag 4 januari a.s. van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur voor haar leden de traditionele Nieuwjaars inloop. Deze keer vindt de Nieuwjaars inloop plaats in Wijkhuis ’t BrandPunt te Brandevoort, Biezenlaan 29, Helmond. Komt u samen met ons, onder het genot van een drankje, het nieuwe jaar inluiden?

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs en heet u allen van harte welkom!.

Repaircafé

In de eerste maand van het jaar kunt U op zaterdag 5 januari van 11.00 tot 15.00 uur en vervolgens op donderdag 17 januari van 13.00 tot 16.00 uur terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk.

Koffieochtend Kbo

Dinsdag 8 januari a.s. van 10.00 – 12.00 uur bent u weer welkom op onze koffieochtend in de Geseldonk. Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. U kunt er gezellig buurten onder het genot van een kopje koffie of thee. Actief bezig zijn kan ook. Denk daarbij aan kaarten maken (wel zelf een schaartje en kaartkarton meenemen), sjoelen, biljarten, kaarten of een spelletje doen. Kom gerust eens aan!!

Inschrijven voor de museumplusbus 

De organisatie Museum Plus Bus van de Bank Giro Loterij, heeft aan KBO-St. Lucia aangeboden een bezoek te brengen aan Het Van Goghmuseum in Amsterdam op maandag 28 januari 2019. Deze reis is speciaal bedoeld voor onze oudere leden die door beperkingen normaal niet zo gemakkelijk naar een museum zouden kunnen. Bij de aanmelding zullen we dan ook voorrang geven aan 70+-ers en aan mensen die op een rollator of rolstoel (geen scootmobiel) zijn aangewezen. De busreis met entree en een rondleiding in het museum is gratis, maar voor de gezamenlijke lunch in Amsterdam zullen we € 13,25 ,- moeten betalen (de prijs die we eerder noemden vervalt hiermee). De planning is om 09.00 uur te vertrekken en om 17.30 uur zijn we weer terug.

Aanmelden

op dinsdag 8 januari 2019 van 10.00 -10.30 uur in de Westwijzer, Helmond West

op dinsdag 8 januari 2019 van 10.45 - 11.45 uur in Savant Alphonsus, Mierlo-Hout

op donderdag 10 januari 2019 van 15.00 – 15.30 uur in het Brandpunt, Brandevoort

Bij aanmelding de lunchkosten betalen (€ 13,25) en s.v.p. een noodtelefoonnummer en eventuele dieetwensen doorgeven. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Giebels: h.giebels@hccnet.nl  of telefoonnummer 0492-522328

Etentje buiten de deur

Het eerstvolgende etentje buiten de deur bij Eetcafé de Barrier is op woensdag 9 januari aanvang 13.30 uur.  De kosten zijn € 14,50 p.p. Degenen die hieraan deel willen nemen graag op de zondag voorafgaand aan de datum vóór 20.00 uur een enveloppe in de brievenbus te doen op het adres Dircxken van Meghenstraat 4 t.n.v. J. Geubbels. In de enveloppe het bedrag voor het etentje bijsluiten alsmede een briefje met vermelding van naam en aantal personen, adres en telefoonnummer.

Computer inloop

Heeft u kleine problemen met uw computer of tablet, of heeft u moeite met een bepaald programma, dan kunt u elke 3de woensdag van de maand (voor  januari  is dat woensdag 16 januari a.s. vanaf 13.30 uur terecht in wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44.


Dit nieuwsbericht is 193 keer bekeken

Verder in het nieuws

Hieronder een recent overzicht van alle belangrijke en relevante nieuwsberichten.

X
X