Aan de parochianen van de Paulusparochie

Gepubliceerd op: 10 oktober 2020 14:23
Gewijzigd op: 9 oktober 2020 14:55

Nieuwsbericht door: Mandy Meeuwsen
Gepubliceerd in: Helmond-Noord, Voorpagina

Helmond: In het “Parochienieuws” van 14 - 25 september jl. lezen we: De Pauluskerk en de Edith-Steinkerk blijven helaas gesloten zolang  regeringsmaatregelen voor de anderhalve-meter-samenleving van kracht zijn. Ook al zijn deze maatregelen voor velen onderwerp van discussie, en zijn velen het ook niet eens met de keuze om die strikt toe te passen op onze kerken, vragen wij uw begrip en geduld dat wij als parochie geen risico willen lopen en ons houden aan de regels van de bisschoppen. Ook als elders anders wordt geregeld en mensen daar vragen over hebben, wij blijven bij ons beleid.

Als gevolg van bovenstaand besluit, komt de deal “Gerard Klaassen zorgt voor de boerenkool en de medeparochianen zorgen voor de rookworsten” in het geding.

De vrijwilligers van Caritas koken nog steeds elke maandag voor gemiddeld 45 minderbedeelden uit de Paulusparochie, chapeau!

Om toch invulling te geven aan onze leuze “Wij staan achter Caritas”, doet Gerard Klaassen het volgende voorstel: hij zorgt ook dit jaar weer voor de boerenkool en u als parochianen kunnen als volgt invulling geven aan “onze deal” van het rookworstenproject, nl.: In de maand oktober/november kunt u op elke maandag tussen 15.30 en 17.30 rookworsten afgeven in de Pauluskerk aan de vrijwilligers van Caritas, of u kunt geld overmaken op een speciale rekening NL51RABO0358894093 t.n.v. G.J. Klaassen met de vermelding “Rookworst voor Caritas Pauluskerk”. Dan zal Gerard Klaassen zorgen dat het geld omgezet wordt in rookworsten en deze worden  namens u overdragen aan de vrijwilligers van Caritas in de Pauluskerk.

De laatste 3 jaar hebben de parochianen gemiddeld 75 rookworsten ingebracht en het zou mooi zijn als we dat aantal dit jaar ook zouden bereiken, zodat er op maandag bij de boerenkool ook rookworst op het bord kan worden geserveerd door de vrijwilligers van Caritas. Mag Caritas op u rekenen, want katholiek zijn moet vooral ook inhoud krijgen buiten het kerkgebouw! Zo kan met uw medewerking onderstaand plaatje weer zijn volledige invulling krijgen. Natuurlijk staat de hele actie ook open voor niet-parochianen van de Pauluskerk. Namens alle betrokkenen: heel hartelijk bedankt!


Dit nieuwsbericht is 77 keer bekeken

X
X