13 Ha nieuwe natuur op voormalig sport- en landbouwgrond bij Stiphout

Gepubliceerd op: 14 april 2023 12:30
Gewijzigd op: 14 april 2023 12:32

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond

STIPHOUT Ten westen van het Warandepark, grenzend aan de omgeving van landgoed Croy, wordt het beekdal van de Goorloop in Helmond versterkt met 13 hectare nieuwe natuur. De gemeente heeft daarvoor een subsidie van 490.000 euro ontvangen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Beekdallandschap terugbrengen

Helmond wil met de natuurontwikkeling de verschillende landschapselementen terugbrengen die van oorsprong thuishoren in het beekdallandschap van de Goorloop. "We creëren hier een groene schakel tussen de natuur in de stad en de natuur buiten de stad. Daarmee versterken we de biodiversiteit en maken we het gebied ook aantrekkelijker om door te wandelen en fietsen", licht wethouder Arno Bonte toe.

Het nieuwe natuurgebied wordt ontwikkeld op de voormalige voetbalvelden van PVV en op het gebied aan de noordkant van de hockeyclub. Hoe de natuur van het gebied er precies uit komt te zien, wordt dit jaar uitgewerkt in de gebiedsvisie voor het buitengebied van Stiphout. In 2025 volgt de aanleg.

Deze ontwikkeling is onderdeel van brede gebiedsontwikkeling rondom Stiphout

De ontwikkeling en inrichting van nieuwe natuur is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling om het landelijk gebied rondom Stiphout te versterken. De gemeente kijkt hierbij niet alleen naar de Goorloop en omgeving van landgoed Croy, maar ook naar de Warande als groter bosgebied, de ecologische verbindingszone (EVZ) de Goorloop met aanhakend de Schevelingse- en de Stiphoutseloop waar ook nog opgaven liggen voor landschapsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling krijgt vorm door het opstellen van een gebiedsvisie (inclusief een inrichtingsplan) voor het buitengebied van Stiphout.

De gebiedsvisie buitengebied Stiphout sluit aan op de gebiedsvisie Stiphout

De gemeente wil uiterlijk in 2024 een gebiedsvisie (inclusief inrichtingsplan) voor het buitengebied van Stiphout, waaronder het plan voor deze natuurontwikkeling van het gebied Goorloop en omgeving landgoed Croy, klaar hebben. Deze gebiedsvisie stelt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, en partijen zoals landgoed Croy, Waterschap Aa en Maas en buurgemeente Laarbeek op. Dit proces start naar verwachting voor de zomer; dan zullen de eerste gesprekken met betrokken partijen in het gebied worden gevoerd.

De gebiedsvisie buitengebied Stiphout is een uitwerking van wat in de gebiedsvisie Stiphout is vastgelegd. Deze is op 14 februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het is de bedoeling dat de uitwerking van de gebiedsvisie voor buitengebied van Stiphout mede plaats vindt in de werkgroepen waar inwoners zich eerder voor hebben aangemeld.

Eerder ook al subsidie voor nieuwe natuur bij de Groene Punt

Eerder kreeg de gemeente van het Groen Ontwikkelfonds Brabant al subsidie toegekend voor natuurontwikkeling bij Varenschut Zuid (de Groene Punt). Daar wordt op dit moment in totaal 27 hectare nieuwe natuur ontwikkeld.

Klimaatneutraal en klimaatbestendig

Het omzetten van de landbouwgrond naar nieuwe natuur past bij de ambities van de gemeente Helmond om een klimaatneutrale en –bestendige stad te zijn. Dit bereiken we onder andere door meer groen aan te planten en in te zetten op versterking van het watersysteem, door ontwikkeling van de kanalen en de beekdalen van de Stadse Aa en de Goorloop. Dit heeft een positief effect op de gezondheid van de inwoners, draagt bij aan biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en biedt nieuwe recreatiemogelijkheden.


Dit nieuwsbericht is 168 keer bekeken