100% kwaliteitsscore voor ROC Ter AA

100% kwaliteitsscore voor ROC Ter AA
Gepubliceerd op: 5 augustus 2021 11:30
Gewijzigd op: 3 augustus 2021 13:08

Nieuwsbericht door: Weekkrant de Loop Helmond
Gepubliceerd in: Helmond-Noord, Voorpagina

Asielstatushouders gaan per 2022 in Helmond inburgeren

HELMOND ROC Ter AA heeft een score van 100% behaald op kwaliteit in het plan van inburgeringsonderwijs. Daardoor heeft Ter AA de B1-route van de nieuwe Wet inburgering gegund gekregen voor de regio Helmond-De Peel.

Naast de kwaliteit van het taalonderwijs, zorgden ook de mogelijke aanvullende bijdragen naast het inburgeringstraject ervoor dat dat ROC Ter AA de maximale score heeft behaald. “Het is een erkenning voor de inzet van de medewerkers Volwasseneneducatie van ROC Ter AA. Inburgering gaat wat ons betreft verder dan alleen taal, we richten ons op het grote maatschappelijke belang. Daar ben ik trots op”, aldus Ingeborg Janssen Reinen, voorzitter College van Bestuur.

Plek in de maatschappij
De jarenlange ervaring op het gebied van inburgering maakt dat ROC Ter AA uitstekend is ingericht op deze doelgroep. Daarnaast ziet de school het als haar maatschappelijke taak om deelnemers verder op weg te helpen. Door een nauwe samenwerking met werkbedrijf Senzer kunnen deelnemers al tijdens hun inburgering starten met participatietrajecten.

Daarnaast wordt goed gekeken welke vervolgstappen passen bij de persoon: betaald werk, vervolgopleidingen in mbo, participatietrajecten, stages, certificaten of Praktijkleren helpen inburgeraars om hun plek te vinden in de Nederlandse maatschappij.

Nieuw inburgeringsstelsel 2022
Na enig uitstel treedt de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 in werking. Dat betekent dat gemeenten een belangrijkere rol krijgen bij de begeleiding van inburgeringsplichtigen. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk om aan asielstatushouders een sluitend aanbod te doen. Het doel van deze nieuwe wet is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland en vlot werk vinden. Naast de taaltrajecten gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

De wet kent drie leerroutes:
B1-route: taal en vrijwilligerswerk
Onderwijsroute: vooral voor jongeren, die zo snel mogelijk een schooldiploma moeten behalen (uitgesteld)
Zelfredzaamheidsroute: deze route wordt gekozen als de andere routes niet haalbaar zijn


Dit nieuwsbericht is 329 keer bekeken

X
X