Nieuws

“Het zijn de bewoners zelf die de buurt kleur geven”

Woonbuurt De Waart opgefleurd met gevelfoto’s

Door Adcommunicatie - Weekkrant De Loop Helmond

De gemeente Helmond en Woonpartners werken aan een buurtontwikkelingsplan voor woonbuurt De Waart. Er staat heel wat te gebeuren, maar het vraagt nog enige voorbereiding voordat de grotere werkzaamheden van start kunnen gaan. Bewoners zelf zitten in de tussentijd niet stil; zij werken nu al volop mee aan activiteiten die een positieve invloed hebben op de uitstraling en leefbaarheid van de buurt. Eén van die activiteiten is een fotoproject, met levensgrote aansprekende foto’s van bewoners zelf. Deze foto’s worden geplaatst op een aantal gevels in de buurt. Op vrijdag 9 juni werden de fotoframes feestelijk onthuld, in het bijzijn van de bewoners, de partners in de wijk en natuurlijk de fotograaf Klaas van Eldijk.

De Waart is een gezellige buurt met prima woningen die ook nog eens betaalbaar zijn. De buurt bestaat uit De Waart, Matthijs Vermeulenstraat en Waartplein, samen zo’n 150 woningen. In het kader van de nieuwe Centrumplannen, wordt er flink geïnvesteerd in verbeteringen aan de woningen en de woonomgeving. Een groot deel van de woningen krijgt een flinke opknapbeurt, er komen in de toekomst nieuwe woningen bij en de openbare ruimte wordt sterk verbeterd. In de komende jaren komt er onder andere een herindeling van ruimte voor spelen en parkeren, en aanpassingen op het gebied van veiligheid.

Veiligheid en leefbaarheid

Naast de kwaliteit van de woningen is ook de veiligheid en leefbaarheid in de buurt van groot belang. Dat is ook wat bewoners zelf aangaven in een onderzoek naar verbeterpunten. Daarnaast wilden de bewoners graag aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In afwachting van de grotere aanpassingen hebben daarom de verlichting en het groen al een opknapbeurt gehad. Bewoners zelf dragen ook hun steentje bij aan het verbeteren van de woonomgeving. Zo is er bijvoorbeeld een buurtpreventieproject gestart en werkten bewoners met alle plezier mee aan het realiseren van het fotoproject dat nu enkele gevels in de buurt siert

Trots op de buurt

De foto’s tonen bewoners die trots zijn op hun buurt en er met plezier wonen. Zij zijn het die de buurt kleur geven. Het project is mede mogelijk gemaakt met steun van Wijkraad Centrum, de Rabobank, Stichting Openlucht Galeries Helmond, Woonpartners en de gemeente Helmond. Om het buurtontwikkelingsplan verder vorm te geven komen de organisaties die werkzaam zijn in de buurt (gemeente, Woonpartners, LEVgroep, Politie en Wijkraad) regelmatig bij elkaar om knelpunten, kansen en verbeteringen te bespreken.

|Doorsturen

Digikrant