Nieuws

Raadsvergadering 29 augustus 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 augustus aanstaande in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Transitie Stichting Stadswacht Helmond naar de afdeling Veiligheid & Naleving van de gemeente Helmond
• Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2018-2025 • Jaarverantwoording 2016

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.

Live volgen via internet

De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

|DoorsturenDigikrant