Nieuws

ORO en Senzer werken samen in Rakthof

Door Adcommunicatie - Weekkrant De Loop Helmond

Medewerkers van werkbedrijf Senzer werken sinds mei samen met cliënten van ORO binnen dagbestedingscentrum Rakthof in Helmond. Hierdoor worden op één locatie de expertise van ORO (dagbesteding en zorg) en die van Senzer (duurzame arbeidsparticipatie) gecombineerd. Deze integrale aanpak leidt ertoe dat de mogelijkheden voor mensen die balanceren op de grens van dagbesteding en (betaald) werk vergroot worden. Eerder al werd een dergelijke samenwerking in de Astense Lindestraat georganiseerd. Begeleiders van de twee organisaties werken samen om de twee groepen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Aan de Rakthof, op een klein bedrijventerrein in de Helmondse wijk Rijpelberg, heeft ORO al vele jaren een dagbestedingslocatie. Cliënten met een verstandelijke beperking hebben hier dagbesteding met een arbeidsmatig karakter. Ze werken er bijvoorbeeld in een recyclinggroep en een grafisch centrum. De 15 betrokken medewerkers van Senzer werkten tot 8 mei nog op een afdeling binnen de hoofdlocatie van Senzer en verrichtten er licht productiewerk. Het gaat om een groep met specifieke begeleidingsbehoefte en arbeidsvermogen. De eerste ervaringen met de samenwerking tussen de twee groepen zijn uitstekend. Door de samenvoeging kan beter tegemoet gekomen worden aan ‘de vorm van de dag’ van de medewerkers van Senzer. Lukt het even niet, dan kunnen ze tijdelijk een stapje terug doen. Ook zijn er in de kleinere werkomgeving veel minder prikkels dan in het hoofdgebouw van het werkbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Ook de cliënten van ORO, die af en toe wat meer werk aankunnen, ervaren de samenwerking als positief. Zij maken met enige regelmaat ‘uitstapjes’ naar de werkplekken van Senzer. Al in december 2013 ondertekenden de voorloper van Senzer en ORO een verklaring waarmee de twee partijen aangaven de mogelijkheden voor de cliënt te willen vergroten. Waar arbeidsvermogen afneemt kan de stap naar dagbesteding nu veel makkelijker gemaakt worden, en omgekeerd ook. Het streven is om de relatie in de toekomst nog verder te intensiveren in de regio.

|DoorsturenDigikrant