Nieuws

Koningschieten bij St. Antonius Abt

Zondag is iedereen welkom tijdens het Koningschieten bij Gilde St. Antonius Abt aan het terrein aan de Heeklaan.

Het 2-jaarlijkse Koningschieten bij ’t Gilde St. Antonius Abt staat zondag 10 september weer op het programma. Traditiegetrouw de 2e zondag van september! Kermis zondag in Mierlo en als zodanig een overblijfsel van vóór de samenvoeging Mierlo-Hout met de gemeente Helmond. Huidig Koning Tiny Bogers gaat zijn koningstitel met verve verdedigen maar er liggen meerdere gildebroeders en zusters op de loer om de titel voor 2 jaar over te nemen.

De dag begint traditiegetrouw met het bijwonen van de H. Mis van 10.15 uur in de Lucia kerk. In deze dienst zal Berry Verhoeven worden ingehuldigd als Beschermheer van ’t Gilde. Een fantastische mijlpaal voor ’t gilde; naast vier gildeheren ook een beschermheer. Na de vendelgroet en afmars gaat ’t gilde zich opmaken voor het Koningschieten. Vanaf 13.30 uur wordt de schietboom officieel gevrijwaard en worden direct daarna de eerste schoten gelost door de kerkelijke en wereldlijke macht. (pastor/ eredeken John van de Laar en weth. Frans Stienen). De oud-koning en de gildeheren / beschermheer volgen dan waarna het de beurt is aan de gildebroeders en zusters. Zo rond 14.30 uur is de verwachting dat de “vogel” naar beneden is gehaald en ’t gilde de nieuwe koning kan installeren. Hierna is het de beurt aan alle aanwezigen om voor de publieksprijs, het zgn. Erekruis, te schieten. Iedereen ouder dan 16 jaar mag daar aan meedoen en hij/zij mag een of meerdere malen het geweer ter hand nemen. Let wel: neem een geldig ID-bewijs mee omdat dit de strakke regelgeving rondom het schieten wordt geëist. Dan is het vervolgens de beurt aan de Vrienden van het Gilde, die om hun wisselbokaal gaan schieten. Wie wordt de opvolger van Hein Stienezen? Al met al een middagvullend programma op ’t gildeterrein van St. Antonius Abt aan de Heeklaan. Het mag duidelijk zijn dat na de schietwedstrijden nog het nodig valt te bepraten onder het genot van een drankje en een hapje. Voor degene die alleen aanwezig zijn en niet deelnemen aan de schietwedstrijden zijn er natuurlijk geen beperkingen!

|DoorsturenDigikrant