Nieuws

Aankondiging opvolging

John van de Laar waarnemend pastoor te Uden

Door Adcommunicatie - Weekkrant De Loop Helmond

Om in de opvolging van pastoor Theo van Osch in Uden te voorzien is de bisschop tot het besluit gekomen om per 1 september a.s. als waarnemend pastoor te benoemen: John van de Laar, pastoor en deken in Helmond.

Deze benoeming in Uden zal gecombineerd worden met het Damiaan pastoraat in Helmond. Met het team en bestuur in de Petrusparochie, onder leiding van de nieuwe waarnemend pastoor, zal er verder worden gewerkt aan de opbouw van de geloofsgemeenschap Het is de hoop en verwachting van de bisschop dat de Petrus parochie op deze wijze verzekerd is van een goede en stabiele leiding. De nieuwe waarnemend pastoor Van de Laar zal het bestuur en het team bijstaan in woord en daad, en dus ook (deels) werkzaam en woonachtig zijn in Uden. De bisschop is blij en dankbaar dat deken John van de Laar deze extra benoeming heeft willen aanvaarden.

|Doorsturen

Digikrant