Nieuws

De fotoherkenningsclub zoekt namen

Door Adcommunicatie - Weekkrant De Loop Helmond

Een wellicht wat minder bekende club binnen Mierlo Hout, maar wel springlevend, is de fotoherkenningsclub. Deze club is onderdeel van de Heemkundekring Mierlo. Zoals u weet was Mierlo-Hout tot 1968 en Brandevoort tot 1995 onderdeel van Mierlo. Veel uit de periode 1850 tot zeg 2000 is interessant en van groot belang om vast te leggen voor het nageslacht.

De fotoherkenningsclub doet dat voornamelijk aan de hand van foto’s uit de genoemde periode, maar besteedt ook aandacht aan de omgeving en geschiedenis betreffende de foto’s. Voorbeeld: zo zagen we de vroeger heel bekende Sinterklaas Wim van Bussel voor een fabriek op het witte paard (vijftiger jaren). Na wat discussie viel aanhangerfabriek de Jumbo af, want die had de beroemde schuine Rietvelddaken. Maar iemand wist te vertellen dat de Jumbo, voor uitbreiding en aanzicht, in de jaren zestig de voorgevel had opgetrokken, zodat de Rietvelddaken die er nu nog zijn uit het zicht verdwenen. Deze daken, ook wel genoemd shetdaken waren nog van de eerdere textielfabriek van Van der Meulen. Maar zeker de personen op de foto willen we herkennen. Waarom? In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat al jarenlang en vele malen is gebleken dat het uiterst zinvol is om de historie vast te leggen van personen, gebouwen en gebeurtenissen. Geschiedschrijvers, historici, studenten, schoolklassen, belangstellenden, families die vragen stellen of materiaal uit een vroegere periode willen, kunnen dan aan de slag. Want alles van de foto’s en namen op de foto’s – en soms de omgeving daarop – wordt genoteerd en opgeslagen in het computerarchief van de Heemkundekring. Binnen niet al te lange tijd wordt dat fotoarchief aangesloten op een netwerk voor Zuid Nederland en Noord België. Het kan dan door iedereen geraadpleegd worden.

Foto’s dia’s en films zijn welkom

Maar er is nog een ander belangrijk punt. Hoe vaak komt het niet voor dat families in het bezit zijn of komen van foto’s waarvan ze maar wat graag de namen willen weten van wie er op staan en bij welke gelegenheid en omgeving de foto’s zijn genomen? De fotoherkenningsclub biedt dan een deskundige en graag gedane oplossing. Maar ook een fotoverzameling uit de genoemde periode waarop u wel alle mensen kent zijn welkom; ook die vastlegging is zeer interessant. Het mogen ook dia’s of films zijn. Elke fotobijeenkomst wordt voorbereid door een driemanschap van de Heemkundekring Myerle, te weten Rinie Weijts, die de leiding heeft en de presentatie verzorgt, Marij Damen - van de Aa en Henk Wasser. U weet nu van het bestaan van deze zinvolle club die steeds rond de 40 bezoekers kent. Uw komst is geheel vrijblijvend en wordt op prijs gesteld. De zeer geanimeerde discussies en de gezelligheid vieren hoogtij. De oudste bezoeker is Giel Vervoort (91) en de jongste is mevr. Hennie Bekx (64). Maar ook is de club op zoek naar fotomateriaal. Voor alle duidelijkheid: van uw foto’s gaat niet één foto verloren. U krijgt ze in dezelfde staat terug; dat wordt schriftelijk overeengekomen. De club werkt al 10 jaar zonder klachten op deze manier: de foto’s worden alleen gescand en digitaal verwerkt. Aarzel niet, u bekijkt of u fotomateriaal hebt of u bezoekt de zeer interessante en gezellige fotoherkenningsbijeenkomst. U wordt hartelijk welkom geheten in De Geseldonk, elke laatste maandag van de maand, van 09.30-11.30.

|DoorsturenDigikrant