Contact

Weekkrant De Loop Helmond

Oplage 39.500
Wekelijkse verspreiding huis aan huis op donderdag/vrijdag

Uitgever:

Adcommunicatie

Steenovenweg 20
5708 HN HELMOND

www.adcommunicatie.nl
info@adcommunicatie.nl

0492-845350

Redactie

redactie@deloop.eu
0492-841940

Advertenties:

Advertentie@deloop.eu

Christel Sanders
Christel@deloop.eu
06-300 73 181

Eric v.d. Putten
Eric@adcommunicatie.nl
06-302 52 512

Opmaak:

Rik Aarts
Chris Thielen

Vormgeving:
Klaasen Vandeursen communicatie
Peter Vandeursen

peter@klaasenvandeursen.com

Neem contact met ons op:
Digikrant